DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1916 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 11. i 12. STUDENI I PROSINAC 1916. GOD. XL.


ŠUMARSKI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinn — Članovi šumar, đroitva dobivajn list bezplatn«.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovit«
{lanove 1. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristopnine i i t
>Sum. list« K 4 u ime pretplate. — »Lugarski viestnikc dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Vvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za pol stranice 9 K; za trećino «traaicc 7 K|


četvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1916 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 328 —
t Car i kralj Franjo Josip I.


Veličanstvena se je tuga nadvila nad narode prostrane
Austro-Ugarske Monarhije : Dne 21. studena o. g.
zaklopio je u Schônbrunnu svoje blage oči njezin
ljubljeni vladar, najstariji od svih evropskih vladara
Njegovo ces. i kr. Apošt. Veličanstvo Franjo Josip 1.


Vladao je cijeli ljudski vjek — punih 68 godina


— a umro je u visokoj starosti od 86 godina.
Vladanje mu je bilo u svakom pogledu plodno,
jer je svoje narode usrećio mnogima tečevinama i
mnogima uredbama, koje su blagotvorno djelovale
na njihov razvitak.


I zeleni su gajevi spustili svoje grane da dadu
poštu svojemu prijatelju, koji je u njima nalazio odmora
i utjehe iza napornoga rada i teških udaraca
sudbine, koji su ga tečajem života snalazili.


Na zakonodavnom je polju učinio veoma mnogo.
Narode je oslobodio tlake i drugih veriga, koji su im
branili slobodni polet i razvitak. Sa šuma je digao
starinske služnosti, koje su priječile svako razumno
gospodarenje s njima i tako je omogućio da se uzgoj
i iskorišćivanje šuma podigne na današnju visinu.


Industrija se je drva pod njim podigla, jer se je
shodnim uredbama omogućilo, da se i u šumsku produkciju
mogu ulagati veliki kapitali.


Nauka je šumska našla takodjer u njemu svoga
preporoditelja. U Austriji je dotadanju mariabrunsku
akademiju prenjeo u Wien i podigao ju na visoku
školu, te sagradio za nju krasnu zgradu i asil za slušatelje.
U Ugarskoj je podigao šćavničku šumarsku
akademiju na rang visoke škole a u drugim je zemljama
što podigao, što usavršio mnoge šumarske i
lugarske škole.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1916 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 329 —


I naše hrvatsko šumarstvo ima da pokojnome
caru i kralju mnogo toga da zahvali. Za njega su
stvorene imovne općine i zem. zajednice, te doneseni
zakoni, kojima se uredjuje gospodarenje i uprava
sa šumama tih velevažnih institucija. Vlasnicima šuma.
koje po svojoj naravi iziskuju osobitu skrb i brigu
države, stavljeno je posebnima zakonima u dužnost,
da te svoje šume valjano gospodare i oko njih nastoje,
a zakonom o zagradjivanju bujica poskrbljeno
je, da se mogu ubrzo prepriječiti pogibiji, koje bi
mogle nastati od naglih gorskih bujica i od opuzivanja
tla.


Svi su ti zakoni zahtjevali takodjer i osoblje,
koje će ih u zamišljenom duhu provadjati. Zato je
pod njim osnovana kr. šum. akademija u Zagrebu,
koja obećaje, da će danas sutra zbilja biti žarište i
rasadnik šumarske nauke za sve južne zemlje ne
samo Austro-Ugarske Monarhije već i susjednih joj
država.


Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo je odlikovao
previšnji pokojnik za svoga života dva puta. Prvi
puta je za svoga boravka u Zagrebu u mjesecu listopadu
1895. primio upravljajući odbor hrv.-slav.
šum. društva i živo se zanimao za naše društvene
prilike, a drugi puta je godine 1896. posjetio hrvatski
šumarski paviljon na milenijskoj izložbi u Budapešti
te je razgledao ondje izložene predmete i naše slavonske
hrastove gorostase.


Za dokolice se je bavio i lovom te je i tu bio
medju prvima prvi — ljubitelj prirode a čuvar divljači,


— kako
se i dolikuje pravome lovcu!
Vječni
pokoj našemu ljubljenomu vladaru
caru i kralju Franji Josipu I.