DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 320 -
Iznos preostali nakon nabave papira imat će se pripojiti glavnici
kod razdiobe zakladnog prihoda u godini 1916./17.


Papiri se imadu temeljem normajtivne îaredbe od 18. prosinca
1912. broj 5474./Pr. nabaviti putem Činovnička štedionice, zadruge
za štednju i predujmove u Zagrebu, bez zaračunanja kakovih provizionih
troškova.


Zaklada je koncem lipnja 1916. imala slijedeće vrijednosne
papire :


1. 4% ugarska krunska renta
K 36.700´—
2. 41/2% založnica hipotekarne banke u Zagrebu K 18.800´—
3. 4V2°/0 založnice „Prve hrvatske štedione« . . K 9.900´—
4. 4V<,°/0 zadužnice zajma grada
Zagreba .. . K 38.300´—
5.
4V2°/0 c. c uložnica hipotekarne banke br. 1418. K 22.922´..
Ukupno .. . K 126.62230
Raspoloživi je iznos od 12.000 K (za 5000 K manje nego u
prošastoj godini) po povjerenstvu spomenute zaklade dne 2. rujna
1916. za školsku godinu 1916./17. medju molitelje razdijeljen, te su
u svemu potporama nadijeljena 52 molitelja, dočim je ostalih 37
molitelja odbijeno radi pomanjkanja sredstava. K.


Novi utemeljitelj i dobrotvor hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva. Preuzvišeni gospodin dr. Ante Bauer, nadbiskup
zagrebački, Njeg. ces. i kr. Apošt. Veličanstva pravi tajni savjetnik
itd. itd. blagoizvolio se je preko svoga nadšumarnika pogl. gosp.
Dragutina Trôtzera začlaniti za utemeljitelja hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva, uplativ utemeljiteljni prinos od 200 kruna, a osim
toga je blagoizvolio darovati 300 kruna društvenoj pripomoćnoj (..rôskenyjevoj),
a 500 kruna literarnoj (Borošićevoj) zakladi, na čemu
mu budi i ovim putem izražena najusrdnija hvala, kao i pogl. gosp.
nadšumarniku D. Trôtzeru, koji je za sjegurno mnogo doprinjeo, da
se je naš visoki crkveni dostojanstvenik ovako lijepim darom sjetio
tih naših društvenih zaklada.


Pripomoćnoj zakladi pristupili su g.g. : Teodor Georgijević,
kot. šumar u Novoj kapeli, Josip Heckner, nadšumar pl. opć. Turopolje
,Gašo Vac, kr. kot. šumar u ivancu i Ljubomir Bugarević, kr.
kot. šumar u Kutjevu, uplativ svaki 10 K.


Darovi. U mjesto vijenca na odar pokojnog kr. račun, vladinog
savjetnika Ivana Orčevića, darovala je Borošićevoj lit. zakladi hrv. slav.
šum. društva otočka imovna općina 50 K, Drag. Lasman, nadšumarnik
ogul. imov. općine 20 K, a Bogoslav Kosović, kr. zem. šum. nadz. 20 K.


Šumarski pristav za jedno veliko slavonsko


vlastelinstvo traži se. uredjeni stan, posluga, svjetlo


ogrijev. Strukovno naobraženi refiektanti mogu saznati adresu u
upravi ovoga lista.