DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 319 —


Ovaj je prihod koncem navedenog
razdoblja sadržan u iznosu uložnice hipotekarne
banke u Zagrebu broj 1418 po
stanju 30. lipnja 1916. od K 22.922-30


Od ovoga se iznosa ima odbiti:


a) Pasivne tražbine po stanju 30.
lipnja 1916. sastojeće iz neisplaćenih
obroka doznačenih potpora
i to za god. 1915./16. K 1.655-—


za prijašnje školske godine . K 93Q-— K 2.585-—
b) za podmirenje manjka pod čl. 209
iz dnevmka „Opći polog" posudjenih
. . . K 4.65274
c) potpore proglašene propalim . . K 1.140-— K 8.377-74
Ostaje čistih na uložnici broj 1418 K 14.54456


I. Na potpore za školsku godinu 1916./17.
1. Tri četvrtine prihoda pod toč. 1.
K 3.691-75
2. Svi kamati pod toč. 2. sa . . . K 6.625-50
Po odbitku izravnajućih kamata od
papira nabavljenih dne 25. kolovoza 1915.
pcd čl. 14 K 79-20 K 6.546-30


3. Svi kamati pod toč. 3. . . . . K 2.079-14
Ukupno .. . K 12.317-19
Odbiv režijske troškove sa .. . . 272-88
Ostaje
za potpore ´. ´. ´. K 12.04431
Ili okruglo .. . K 12.000 —


II. Na temeljnu glavnicu:
1. Razlika polučena zaokruženjem tangente
za potpore sa K 44-31
2. Jedna četvrtina prihoda pod toč. 1.
K 1.230-56
3. Naknada troška izravnajućih kamata
od nabavljenih vrijednostnih papira K 79-20
4. prihod naznačen pod toč. 4. . .
K 50*49
5. Potpore proglašene propalima .
K 1.140Ukupno
.. . K 2.544-56
Na potpore otpadajućih K 12.000-—
I za temeljnu glavnicu K 2.544-56


Daje ukupni čisti prihod ´. ´. ´. K 14.54456


Iznos od 12.000 K ima se stoga podijeliti u ime potpora za
školsku godinu 1916./17., a za neprekoračivi se iznos od 2 544 K
56 fil. ima po kr. zemaljskoj blagajni nabaviti 4,/.*/0 vrijednosne papire
domaćih novčanih zavoda ili zajma grada Zagreba, vinkulirat se
imajuće na ime zaklade, kojih će vrst kr. zemaljska vlada sama
odrediti.