DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 318 -
Pošto inih predloga neima i pošto je tirne dnevni red iscrpljen,
budu za ovjerovljenje ovoga zapisnika izabrana gg. odbornici Slavoljub
Slapničar i Dragulin Trotzer, koji ga odmah i ovjeroviše.


Predsjednik:
Tajnik:


Marko grof Pejacsevich v. r. B. Kosović v. r.


D. Trotzer v. r. S. Slapničar v. r.
Obračun o primicima i izdacima zaklade za uzgoj
djece šumarskih činovnika za proračunsku godinu 1915./16.


U smislu § 1. zakona od 14. ožujka 1914. o promjeni računske godine
proračuna o potrepštinama kraljevina Hrvatske i Slavonije, promijenjena
je proračunska godina i za zakladu za uzgoj djece šumarskih
činovnika u navedenim kraljevinama, te traje počam od 1. srpnja
svake godine do 30. lipnja slijedeće godine.


Prema tomu je za navedenu zakladu složen obračun za I. polugodište
1915. i cijelu proračunsku godinu 1915./16.


Glasom izvješća rač. ureda kr. zem. vlade od 31./VIII. 1916.
broj 17.349 (br. IV. 2201 šum. odsj.) imala je ta zaklada u navedenom
razdoblju slijedeće prihode :


1. Na 0.2°/e pristojbama dostalaca prodanih stabala, poduzetnika
raznih radnja i dobava, te zakupnika objekata imovnih općina
i zemljištnih zajednica K 4.922-31
2. Na kamatama temeljne glavnice :
a) 4°/0 ug. krunska renta 3 puta 734 K K 2.202-b)
47.,% založnica hipotekarne banke
3 puta 423 K K 1.269c)
4V2% založnica Prve hrvatske štedione
3 puta 222 K 75 t . . . K 668-25


d) 47.,% zadužnica
zajma grada Zagreba
762 K 75 f. -f 861 K 75 f.
-f- 861 K 75 f K 2.486-25 K 6.625-50


3.
Na kamatama uložnice hipotekarne
banke broj: 1418 836 K 55 f. +
681 K 49 f. -f 561 K 10 i. . . K 2.079-14
4.
Višak, koji je prigodom nabave zadužnica
grada Zagreba ostao neupotrebljen
(čl. 14.) K 4.398-14
K 4.347-65 K 50-49


5.
Potpore proglašene propalim u
korist zaklade sa K 1.14Q-K
14.817-44
Odbiv od gornjeg prihoda troškove
u navedenom razdcblju:
Čl. 22 K 21-76
„ 86 K 31-50

87 K 212-—


„124
K 7-62 K 272-88


Ostaje čisti prihod K 14544-56