DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 317 —


kr. šumarnika J. Anderke njeki navodi nis« posve ispravni, bude
zaključeno, da se pričeka na odgovor presvjetlog g. R. Fischbacha,
a ako taj nestigne, da se urednik pobrine, da ti životopisi budu
uvršteni u Šumarski List.


3. Kazalo Šumarskog Lista je sastavljeno po dru. Ugrenoviču,
te je isti bio pozvan, đa kazalo upodpuni. Dr. Ugrenović je izjavio,
da on to nije dužan učiniti i da od njega zahtjevano nadopunjenje
nije potrebno.
Buduć je odbor takovo popunjenje u sjednici od 19. prosinca
pod toč. VI./5. bio zaključio neka se izvoli odlučiti, da li će se kazalo
tiskati kekovo jest ili će se da se izbjegne suvišnom natezanju,
dati isto popuniti po kome drugomu ili će se pako odluka o tome
prepustiti sutrašnjoj glavnoj skupštini i novom odboru.


Zaključuje se, da se odluka o tome prepusti sutrašnjoj glavnoj
skupštini i upravnom odboru, koji će sutra na novo biti izabran, te
da se preporuči, da se kazalo svakako nadopuni.


4. Kr. zemaljska vlada, odjel za narodno gospodarstvo, pozvala
je dopisom od 21. lipnja t. g. broj IV./1749. hrv.-slav. šumarsko
društvo, da naznači, tko će biti povjerenik u ime društva za zakladu
za uzgoj djece šumarskih činovnika. Predsjedništvo je radi toga, jer
odboru mandat i onako ističe, zamolilo kr. zemaljsku vladu, neka
imenuje dosadanje povjerenike i to g. nadšumarnika D. Trotzt-ra,
zamjenikom dra. Petračića.
Predlaže se, neka bi novi odbor odlučio, da li je s tim sporazuman.


Odbor postupak odobrava, ter prepušta novome odboru, da
ove povjerenike odazove, ako nije s njihovim imenovanjem sporaruman.


Točka IV.
Eventualni predloži.


Urednik Šumarskog Lista javlja, da je, kako je poznato, započeto
u Šumarskom Listu izdavati kao prilog naredbe šumarske struke,
te obzirom na to, što je sabiranje i uredjivanje naredaba za 16 godina
unatras; veliki posao, kojega će teško poslije njega tko drugi
htjeti besplatno obavljati, pita, da li bi se novom odboru preporučilo
da se to izdavanje naredaba nastavi i da li bi mu se preporučilo,
da sastavljanje toga naredbenika honorira.


Nakon što je urednik na neke upite glede sadržaja i registra za
taj naredbenik dao razjašnjenja, zaključuje se, da se preporuči novom
ooboru, neka se sa izdavanjem naredaba nastavi, i da se po novom
odboru odredi honorar za tu radnju.


2. Odbornik Edo Slapničar predlaže, neka bi se odbornicima
Marini de Bona, koji je za vrijeme od kad se je I. društveni podpredsjednik
na toj časti zahvah´o, vodio poslove I. podprt dsjednika
i B. Kosoviću, koji je preuzeo vodjenje tajničkih posala, izrazila za
tu njihovu pripravnost zapisnička zahvala.
Prisutni usvajaju predlog i izrazuju tim društvenim odbornicima
zahvalu u zapisnik.