DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 72     <-- 72 -->        PDF

- 316 —
Uzima .. do znanja.


i) Preuzvišeni gospodin biskup djakovački dr. Ivan Krapac poklonio
je društvu uoči svoga 50-goJišnjega misničkog jubileja 500 K,
a pripomoćnoj zakladi 500 K.


Predsjedništvo se je sada već pokojnome dobrotvoru u ime
društva i u ime pripomoćne zaklade najljepše zahvalilo, a podjedno
mu priopćilo, da ga, kako je to već pod točkom h) ove sjednice
izvješćeno, smatra svojim utemeljiteljnim članom.


Obzirom na to, što je preuzvišeni gosp. dr. Ivan Krapac, biskup
djakovački umro, zaključuje se, da se popita glede predaje
obveznica ratnog zajma, što ih je on društvu darovao, odnosno najavi
ta tražbina kod ostavinske rasprave. Inače se postupak predsjedništva:
Uzima do znanja.


Točka II.
Pretres nacrta proračuna za godinu 1917.


Predlaže se nacrt proračuna za 1917. godinu i to za imovinu
društva, za pripomoćnu zakladu i za literarnu zakladu.
Zaključeno je nakon njekih razjašnjenja, da se predloženi proračun
predloži glavnoj sutrašnjoj skupštini na prihvat.


Točka III.
Pretres prispjelih podnesaka.


1. Zamjenik tajnika izvješćuje, da kr. kotarski šumar Uroić
Josip iz Zlatara želi biti društvenim članom (broj 37).
Blagajnik javlja, da su se za članove javili još Vladimir Škorić,
Ivan
Babić, Petar Kovačević i Zlatko Derenčin.
Primaju se svi, jer su osposobljeni šumari, kao članovi I. razreda.


2. Kr. zemaljski šumarski nadzornik I. razreda g. V. Dojković,
predložio je, da bi se u Šumarski List uvrstio opširniji životopis pokojnog
kr. šumarnika Julija Anderke, jer je on bio u svoje doba
društvenim podpredsjednikom i igrao je važnu ulogu u hrvatskom
šumarstvu.
Predsjedništvo je odnosni sastavak dostavilo presvijetlom g.
kr. ug. dvorskom savjetniku R. Fischbachu i zamolilo ga, da bi on,
kao bivši suradnik J. Anderke, ispravnost u sastavku sadržanih navoda
ispitao, a podjedno je istoga zamolilo, da bi eventualno priopćio
podatke o djelovanju pokojnog društvenog odbornika, a bivšeg
nadšumarnika brodske imovne općine Mile Masleka.


Do sada još nije stigao odgovor od presvijetlog gospodina R.
Fischbacha. Pita se, kako se ima pitanje uvrštenja tih životopisa
riješiti ?


Nakon što je prisutni urednik Šumarskog Lista izvjestio, da se
u Šumarski List mogu uvrstiti samo oni životopisi, koji uredništvu
stignu i koji po mnijenju urednikovu odgovaraju činjenicama, te
nakon što je isti izjavio, da on o djelovanju pokojnog odbornika M.
Masleka nije od nikuda dobio nikakovog sastavka, dapače ni vijesti,
da je preminuo, da pozitivno znade, da u opisu djelovanja pokojnog