DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 315 —


Od brodske imovne općine nije glede toga stigla društvu još
nikakova obavijest i to koliko je poznato s toga razloga, što taj
predmet ima raspraviti skupština imovne općine, koja još nije
sazvana.


Uzima se do znanja.


c) Kr. zemaljska vlada, odjel za narodno gospodarstvo, bila je
po predsjedništvu društva zamoljena, neka bi po dosadanjem običaju
dala društvu potpore i to za društvo i za izdavanje Lugarskoga
Vijesnika.


Kr. zemaljska vlada se je toj molbi odazvala i društvu podijelila
potpore za proračunsko razdoblje.


Uzima se do znanja.


d) Prema zaključku upravnog odbora izdan je u spomen pokojnog
profesora kr. šumarske akademije i bivšeg podpredsjednika
društvenog F. Ž. Kesterčanka žalobni vanredni broj Šumarskoga
Lista, kojega su iz pijeteta prema svome bivšemu drugu
uredila gg. profesori kr. šumarske akademije.


List taj je razaslan gg. društvenim članovima, raznim šumarskim
naučnim zavodima itd., a djeci pokojnikovoj je prepušteno
20 exemplara, da ih razdijele svojim rodjacima.


Sin pokojnikov je zamolio, da bi se svima suradnicima toga
žalobnog broja Šumarskog Lista izrazila od strane djece pokojnikove
najljepša hvala, a ujedno se zahvalio društvu za počast, koja
je time iskazana sjeni njegovoga oca.


Predsjedništvo je toj molbi udovoljilo i svima suradnicima u
ime društva i u ime rodbine pokojnikove zahvalilo.


Uzima se do znanja.


e) Prema odredbi oblasti predala je društvena uprava na tavanu
se društvenoga doma i u podrumskim stanovima nalazeće kotlove
vojnoj upravi, te je vrhu toga dobilo potvrdu.
Veliki kotao za pranje nije vojnoj upravi predan, jer ga treba
n domu smještena bolnica za svoje svrhe.


Za kotlove će se dobiti 54 krune.


Uzima se do znanja.


f) Valovnica je o kućnoj najamnini predana poreznom uredu
grada Zagreba uz potvrdu.
Uzima se do znanja.
g) Za društvenu su knjižnicu nabavljene knjige:
Wimmer: Ertrag des Buchenwaldes ... . K 4´—
St ub lin g: Holzindustrie K 9´68
Ćurćić : Ribarstvo u Bosni u Hercegovini . . K 7-—
Uzima se do znanja.
h) Za utemeljitelje društva upisali su se i svoje doprinose


uplatili :
Pokojni preuzvišeni gosp. biskup djakovački dr. Ivan Krapac,
velemožni gospodin predstojnik šumarskog odsjeka kr. zemalj. vlade


odsječni savjetnik Marino de Bona, kr. zemaljski šumarski nadzornik
Vilim Cmelik, te tvrdke drvotržac Frane Petrić iz Mrkoplja i
i F. Deutscha sinovi Zagreb.