DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 314 —


b) literarna zaklada
u vrijednosnim papirima K 4.575" —
u gotovom K — —
Ukupno .. . K 4.575 —


c) pripomoćna (Kôrôskenyjeva) zakada
u vrijednosnim papirima K 14.35692
u gotovom K — —
Ukupno .. . K 14.35692
Za ratni zajam je u svemu zapisano 2.500 K. Na članarini duguju
čl. I. r K 3.919čl.
II. r K 240--
Skupa . . . K 4.159-—
Izvještaj blagajnikov uzima se do znanja.


B. Zamjenik tajnika B. Kosović izvješćuje:
a) Da je društvo, koliko je bilo moguće u ovim vanrednim
prilikama podržavalo dobre odnošaje sa srodnim društvima. Na
neke pozive, da se dade kod skupština drugih društava zastupati
nije se društvo moglo odazvati, jer su ti pozivi prekasno stigli. Na
skupštini hrv.-slav. gospodarskog društva u Zagrebu bilo je društvo
zastupano po zamjeniku tajnika Bogoslavu Kosoviću.


Društvo je bilo dobilo poziv, da bi se dalo zastupati u sjednicama
odbora za pripravljanje javnih radnja. Predsjedništvo
je radi hitnosti predmeta zamolilo gg. društvene članove
velemožnog gospodina odsječnog savjetnika kr. zemaljske vlade Marina
de Bonu, kr. zemaljskog šumarskog nadzornika Antuna Kerna i
profesora kr. šumarske akademije dra. Andriju Petračića, da bi kao
izaslanici društva u spomenuti odbor pristupili i u njemu zastupali
interese hrvatskoga šumarstva.


Nadalje je društvo bilo dobilo poziv, da bi društveni članovi
dr. Gjuro Nenadić i dr. Andrija Petračić, profesori kr. šumarske akademije
suradjivali kod biografijskog riječnika, što ga je nakanila izdati
jugoslavenska akademija u Zagrebu. Predsjedništvo se je tome
pozivu odmah odazvalo, te zamolilo spomenutu gg. profesore, da bi
za taj riječnik izradilo biografije znamenitih šumarskih stručnjaka,
koji su bili domaći sinovi, te onih, koji su makar bili porjeklom i
tudjinci u našoj domovini djelovali.


Konačno se izvješćuje, da je od strane društva sudjelovao kod
ispita na lugarsko-lovačkom tečaju za ratne invalide delegirani za to
član B. Kosović.


Uzima se na znanje.


b) Nadalje izvješćuje zamjenik tajnika, da je predsjedništvo
društva prema zaključku odbora zamolilo brodsku imovnu općinu,,
neka bi ona dozvolila, da šumarsko društvo prema novoj otplatnoj
osnovi svoj dug na društvenom domu otplati za 50, a ne, kako je
to po staroj osnovi u 16 polugodišnjih obroka.