DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 313 —
Tečaj sjednice.


Sjednici predsjeda: Presvijetli gosp. M. grof Pejacsevich-Virovitički.
Nakon što je konstatovano, da je za stvaranje zaključaka prisutan
dovoljan broj članova, otvara predsjedatelj sjednicu, te prije prelaza
na dnevni red priopćuje žalosnu vijest, da su od zadnje konferencijalne
sjednice, koja je održana dne 19. prosinca 1915. preminuli:


Utemeljitelj i dobrotvor hrv.-slav. šumarskog društva i njegove
pripomoćne zaklade biskup djakovački, preuzvišeni gosp. dr. Ivan
Krapac, zatim suvlasnik utemeljiteljne tvrdke braća baruni Turković
u Kutjevu, presv. gosp. Petar Dragan barun Turković
i bivši društveni član i podpredsjednik Julio Anderka,
kr. nadšumarnik u miru, nadalje društveni odbornik i mnogogodišnji
član nadšumarnik brodske imovne općine Mile Maslek, te
Puches Franjo, šumar brodske imovne općine i Gavro Kovačević,
nadšumar petrovaradinske imovne općine.


Moli prisutne, da milim pokojnicima iskažu posljednju počast
i ustajuć sa stolica kliknu im slava.


Odbornici ustaju i kliču: „Slava im!"


Zatim priopćuje predsjedatelj, da se je nakon svoga polaska u
mir na časti I. podpredsjednika zahvalio kr. ug. dvorski savjetnik i
predstojnik šumarskog odsjeka kr. zemaljske vlade presvijetli gosp.
Robert Fischbach, koji je zamjernom marljivošću vodio dugi
niz godina društvene poslove i nastojao sborom i tvorom društvo
unaprediti.


Priznavajuć te njegove zasluge, moli odbornike, da tome promicatelju
društvenih interesa izraze pismenu zahvalu i to tim više,
što je on na svom polasku poklonio društvu znatan broj šumarskih
stručnih djela, koje društvo nije do sada posjedovalo, te koja će
se djela uvrstiti u društvenu knjižnicu.


Odbornici izrazuju svomu bivšemu podpredsjedniku presvijetlom
gosp. kr. ug. dvorskom savjetniku R. Fischbachu za njegov
trud i mar oko promicanja društvenih interesa pismenu zahvalu, te
zaključuju, da mu se ista dopisom do znanja stavi, i tom prigodom
mu se zahvali takodjer i za društvenoj knjižnici darovana djela šumarske
struke.


Iza toga se prelazi na dnevni red.


Točka I.
Izvještaj o tekućem poslovanju.


A. Izvještaj blagajnika.
Društveni blagajnik Ljudevit Szentgyôrgy izvješćuje, da je dne
3. rujna t. g. skontrirao blagajnu zamjenik podpredsjednika M. de
Bona, ter pronašao da iznaša:
a) društvena imovina
u vrijednosnim papirima K 25.129´51
iu gotovom K — —


Ukupno .. . K 25.129-51