DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1916 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 312 —


Po kroničarskoj dužnosti bilježimo da je I. G. bio g. 1889. unovačen,
te je nakon jednogodišnje vojničke službe položio častnički
ispit. Osim toga položio je on dne 13. V. g. 1895. protustavnički
ispit vrlo dobrim uspjehom. Od godine 1913. bio je ispitnim povjerenikom
za protustavničku službu kod imovnih općina.


Sa Ivanom Grčevićem izgubila je šumarska struka vrloga činovnika,
a na stotine ljudi bez razlike stališa i položaja svoga miloga
druga, brata i prijatelja.


Šumarski je list izgubio u njemu svoga suradnika, koji je osim
pomanjih stvari za porabu računarskih i blagajničkih činovnika u
njemu napisao veće radnje: „Šumsko-računarsko i blagajničko
poslovanje krajiških imovnih općina (g. 1907.),
„Novčane vrednote (1913.)", koje su bile i posebno otisnute,
a sada se još dotiskava u Šum. listu njegova oveća radnja : „B iljegovne
i pravne pristojbe".


Za milim pokojnikom izdali su osmrtnice osim rodbine i računarski
ured kr. zemaljske vlade, te braća družbe Hrvatskoga
Zmaja, kojoj je družbi on radi njezine uzvišene svrhe pripadao.


Koliko je bio u zagrebačkom činovništvu, gradjanstvu i drugim
slojevima cijenjen, pokazao je najbolje njegov sprovod, kakovoga se
rijetko kada vidjeva i kod najuglednijih i najuplivnijih ličnosti. Svi
su stališi i društveni slojevi došli, da mu iskažu posljednju poštu za
njegove zasluge i prijateljstvo, koje je za svoga života prema svakome
gojio. Sve državne i autonomne oblasti zagrebačke bile su po
mnogobrojnim svojim izaslanicima na sprovodu zastupane. Od imovnih
se je općina dala na sprovodu zastupati I. banska imovna općina
po svom posebnom izaslaniku, dočim je otočka imovna općina, kod
koje je svojevremeno bio počeo služiti, umjesto vijenca na njegov
odar poslala literarnoj zakladi hrv.slav. šumarskog društva 50 kruna.


Pokojni je Ivan Grčević bio samac. Oplakuje ga brat mu pop
Mića Grčević, plovan u Kostreni sv. Lucija i dvije udate sestre sa
njihovom djecom.


Bila mu i biti će mu trajna spomen jnedja nama! Slava mu!


K.
Društvene vijesti.


Zapisnik konferencijalne sjednice upravljajućeg odbora
hrv.-slav. šumarskog društva održane dne 3. rujna 1916., u
prostorijama šumarskog odsjeka kr. zemaljske vlade, odjela za narodno
gospodarstvo na temelju dozvole preuzvišenog gospodina
bana od 19. studena 1915. broj 9968 Prs.


Prisutni:
Predsjednik: Marko grof Pejacsevich-Virovitički, zamjenik tajnika B.
Kosović, blagajnik L. Szentgyôrgy i odbornici : Marino de Bona, dr.
Gj. Nenadić, dr. A. Petračić, Dragutin Polaček i Edo Slapničar.


Ostali odsutni ispričani su time, što im se radi neurednoga saobraćaja
na pošti nije moglo pozive dostaviti.