DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1916 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 243 —


Osobne vijesti.


Imenovane. Povjerenstvo zaklade za uzgoj djece
šumarskih činovnika u kraljevinamaHrvatskoj i Slavonij
i za trogodište 1916./7.—1918./9. Kr. zemaljska vlada, odjel
za narodno gospodarstvo, obnalašla je temeljem ustanova § 5. zakladnice
o zakladi za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji, izdane dne 10. svibnja 1907. pod brojem 17.585
po kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove, za upravu te
zaklade i to za trogodište 1916./7. do uključivo 1918.. ureda radi
imenovati povjerenicima p. n. gg. Stjepana Frkića, nadšumarnika
slunjske imovne općine u Karlovcu, Stevana Petroviča, kr.
zemalj. šumarskog nadzornika I. razr. u Zagrebu i Slavo ljub a
Slapničara , nadšumarnika gjurgjevačke imovne općine u Bjelovaru,
a njihovim zamjenicima p. n. gg. Gjuru Cesarica, kr. zemalj. šumarskog
nadzornika II. razr. u Zagrebu, Andriju Čopa, šumarnika
ogulinske imovne općine u Ogulinu, i Gedeona Ogrizovića,
šumarnika I. banske imovne općine u Glini; dočim je na predlog
hrvatsko-slavonskog šumarskog društva obnašla imenovati povjerenikom
zakladepogl. gosp. Dragutina Tr ôtzera,nadšumarnika nadarbine
nadbiskupije zagrebačke u Zagrebu, a njegovim zamjenikom
veleučenog gospodina dra. Andriju Petračića, profesora kr. šumarske
akademije u Zagrebu.


Društvene vijesti.


Novi utemelitel hrv.-slav. šumarskog društva. Hrvatskoslavonskom
šumarskom društvu u Zagrebu pristupio je kao utemeljiteljni
član velemožni gospodin Marino de Bona (Bunić), kr.
vladin odsječni savjetnik, uplativ utemeljiteljni prinos u iznosu od
200 K, slovi dvije stotine kruna u obveznicama II. ratnog zajma.


Pripomoć no zakladi hrv.-slav. šumarskog društva pristupio
je g. Resz-Koritić Antun, kr. šum. povjerenik u Dugomselu,
uplativ u ime članarine 10 kruna.


Skupština hrv.-slav. šum, društva održat će se, kako je u
zadnjem broju javljeno dne 4. rujna t. g. u 9 sati do podne u dvorani
žup. uprav, odbora u Zagrebu (Markov trg. Nova vladina palača).
Dan prije toga biti će u 3 sata poslije podne sjednica društvenoga
odbora u šum. odsjeku kr. zemalj. vlade, a na večer prijateljski
sastanak u prostorijama gradjanske streljane u Tuškancu.


Broj 3962.
Predmet : Križevci grad prodaja hrastovih stabala u šumi „Župetnica".


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Na temelju odobrenja kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade,
odjela za narodno gospodarstvo u Zagrebu od 17. ožujka 1916.