DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1916 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 187 —


Osobne vijesti.


Imenovanja. Njegovo ces. i kr. apostolsko Veličanstvo previšnjim
riješenjem izdanim u Beču dne 10. svibnja 1916. blagoizvoljelo
je kr. šum. računarskomu protustavniku Filip u Horvathu ,
podijeliti naslov i značaj računarskoga revidenta.


Njegovo cesarsko i Apostolsko kraljevsko Veličanstvo Previšnjim
je rješenjem od 19. svibnja 1916. podijelilo kr. šumarskom nadinžiniru
Vilimu Percu naslov šumarskog savjetnika.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je u području
kr. šumskog ureda na Sušaku kr. šumarskog nadinžinira Rudolf a
Reschner a kr. šumarskim savjetnikom u VII. plaćevnom razredu
a kr. šumarskog inžinirskog vježbenika Franj u Orbanakr . šumarskim
inžinirskim pristavom u X. plaćevnom razredu.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je kod uprave državnih
šuma u Hrvatskoj kr. šumsko inžinirske vježbenike Josipa
Balena, Andrija Ko priča i Ivana Bellu privremenim inžinirskim
pristavima u X. činovnom razredu.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je kr.
kotarske šumare: Franju Jindru, Ratislava Maksića i Adolfa
Dumengjić a kr. šumarskim povjerenicima u IX. činovnom razredu
sa sustavnim berivima, ostavljajući svu trojicu na sadašnjem
mjestu službovanja.


.... kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je
šumarskog vježbenika BogoljubaMiodragovića kotarskim šumarom
u X. činovnom razredu sa sustavnim berivima kod petrovaradinske
imovne općine


Premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
premjestio je iz službenih obzira kr. županijskog šumar, nadzornika


I. raz,: Gjuru Cesarica od kr. županijske oblasti u Osijeku kr. hrv.
slav.-dalm. zemaljskoj vladi, odjelu za narodno gospodarstvo, kr.
županij.šumar, nadzornikaII. raz. Rudolfa Kolibaša od kr. kotar,
oblasti u Slatini kr. županijskoj oblasti u Osijeku i kr. kotarskog
šumara Peru Kovačevića od kr. kotarske oblasti u Kutini k onoj
u Slatini.
f Dr. Dragutin Téglâs kr. ug. ministerijalni savjetnik i piedstojnik
šumarskog odjelenja u kr. ug. ministarstvu poljodjelstva
umro je 29. lipnja o. g.


f Franjo Brkić predsjednik I. banske imovne općine u Glini
umro je dne 22. V. 1916. u 73. godini života. Za svojim predsjednikom
izdala je I. banska im. opć. posebnu osmrtnicu. Slava mu!


Društvene vijesti.


Novi članovi. Kôreskenyevoj pripomoćnoj zakladi pristupili su
p n. gg. Mirko Puk, kr. zem.šum.nadz. u. m.,Ivan Grćević kr.
vladin račun, savjetnik,Dragutin Hradil nadšumar gradiške imov.
općine i Milan Gjurekovićkr. zem. šum. povjerenik uplativ svaki
prinos od 10 K.