DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 136 —


P. n. gg. kot. šumari umoljavaju se pako da imaju dobrotu za
one bivše članove I. i II. razr. hrv. slav. šumar, društva svoga područja,
koji su takodjer u izkaz uneseni, ali koji su umrli ili nisu
više društveni članovi, ustanoviti i hrv. slav. šumar, društvu priopćiti
koje su godine dotičnici umrli odnosno iz članstva hrv. slav.
šumar, društva istupili.
U Zagrebu, dne 17. travnja 1916.
Tajnik : K o s o v i č.


Poziv na sakupljanje naredaba i načelnih
rješidaba !


Uredničtvo je počelo, kako je to i obećalo, izdavati naredbe
i načelne rješidbe šumarske struke počam od godine
1900. ovamo, kao od godine izdanja sbirke „Borošić-Goglia:
Šumski zakoni".


Umoljavamo svu gospodu, koja su si dosada notirali
naredbe ili ih sakupljali, da te svoje bilježke i sbirke uzporede
sa ovom našom, što ju izdajemo, te da nam priobće
one naredbe i načelne rješidbe, koje su iz naše sbirke eventualno
izpuštene.


Priposlane nam naredbe vratit ćemo vlastniku, a ne
mogu li nam se poslati naredbe neka nam se barem na
dopisnici označe brojevi onih naredaba, koje bi još trebalo
objelodaniti.


Naročito ističemo da neće smetati, ako nam se naredbe
od koje godine i kasnije priobće, jer se naredbe izdavaju
po godinama, te će se i naknadno odtiskanemoći uvrstiti i
ono godište u koje spadaju.


Na koncu sbirke izdat će se valjano kazalo za sva
dišta naredaba od g. 1900. ovamo.
Uredništ


Uredjuje ... zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrechf