DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 130 —
Društvene vijesti.


f Herzl Otokar kot. šumar gradiške imovne občine umro je
dne 12. travnja o. g. u Novojgradiški nenadanom smrću u 30. godini
života, gdje je i sahranjen.
Slava mu!
Novi utemeljiteljni član hrv. slav. društva postala je poznata
tvrdka Filipa Deutscha sinovi, trgovina drvom u Zagrebu.
Ovo je ove godine već druga hrvatska tvrdka, koja se je kao
utemeljitelj začlanila u naše šumarsko društvo, te koja je time pokazala
da ne želi samo korist crpsti iz proizvoda naših šuma, nego
da želi u smislu društvenih pravila sa ostalim društvenim članovima
u zajedničkom radu i interese naše zelene struke promicati.
Nadamo se, da će našim prijateljima doskora poći za rukom
zainteresirati za taj zajednički rad i ostale tvrdke u zemlji, koje još
nisu članovi hrv. slav. šumar, društva, a koje bi u svom vlastitom
interesu, na očigled utakmice, koja će poslije sadanjega rata i glede
prodje i preradbe šumskih proizvoda posvuda nastati, najbolje učinile,
da se sa ostalima članovima hrv. slav. šumar, društva — šumovlastnicima,
producentima, drvotržcima i šumarima — radi sporazumnog
rješavanja zajedničkih im pitanja udruže u jedno kolo.


Razne vijesti.


Državni ispit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva.
Ovogodišnji državni ispit za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva održan je u Zagrebu od 10. do 13. travnja. Ispitu je
predsjedao velem. gosp. odsječni savjetnik kr. zem. vlade i zemalj.
šumarski izvjestitelj Marino de Bona. Kao ispitni povjerenici fungirali
su: za I. skupinu, Dr. Andrija Petračić, profesor kr. šumarske
akademije; za II. skupinu, Jovo Metlaš, nadšumarnik upravitelj petrovaradinske
imovne općine; za III. zkupinu, Franjo Grôger, šumarski
savjetnik vastelinstva preuzv. gosp. Dr. Teodora grofa Pejacsevicha
u Našicama. Ispitu su se podvrgli slijedeći kandidati: Albin Leustek,
šumarski pristav vlastelinstva valpovačkog; Bogoljub Miodragović,
šumarski vježbenik petrovaradinske imovne općine; Vjenceslav Radošević,
šumarski vježbenik otočke imovne općine i Slavko Zastavniković,
kr. šumarski vježbenik kod kr. kot. oblasti u Vrbovskom.


Svi su kandidati ispit položili.


Za pismeni ispit stavljena su im bila slijedeća pitanja:


I. skupina.
1. Jedan odjel čiste bukove šume, 120 god. stare, 100 jutara
velik, sa obrastom 09 imat će se oplodnom sječom v pomladiti i
ujedno pretvoriti u mješovitu sastojinu bukve i hrasta. Suma se na
lazi u sredogorju i proteže se po duljini smjerom I.—Z., a u širini
je hrptom raspolovljena na sjevernu i južnu stranu. Sjeverna je strana
na lošijem tlu (III. bon. razr. po Grundneru), a južna na boljem tlu
(I. bon. razr. po Giundneru). Godišnji etat dotične gospodarstvene