DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 60 —


Dar pri pomoćnoj zakladi. U mjesto vijenca na odar pokojnog
veleindustrijalca Ivana Šuteja st., darovao je umirovljeni nadšumar
g. Vjekoslav Baue r iznos od 20 kruna, pripomoćnoj (....skenyjevoj)
zakladi hrv.-slav. šumar.društva. — Najljepša mu hvala!


Dar društvenim zakladama. Josip Šustić, šuirar gjurgjevačke
imovne općine u Pitomači pripor oslao je za pripc moćnu zakladu
hrv.-s!av. šumar, društva u ime pristupnine i dara 25 kruna,
a za literarnu zakladu hrv -slav. šumar, društva u ime dara 25 kruna.
Plemenitom darovatelju neka bude ovime izrečena lijepa hvala — a
ostal j gospodi članovima i prijateljima ciljeva hrv.-slav. šumarskog
društva dana pobuda, da se i oni dogodice sjete tih dvijuh naših
zaklada.


Utemeljiteljni član hrv.-slav. šumar, društva postao je gosp.
Frane Petri ć drvotržac iz Mrkoplja uplativ u društvenu blagajnu
utemeljiteljni prinos od 200 kruna. — Novoga društvenoga člana
najusrdnije pozdravljamo te želimo, da bi se u njegov primjer ugledali
i druga gg. veletršci.


Različite vijesti.


Ispravak. U iskazu članova I. razreda priloženom br. 11. i 12.
god. 1915. Šumarskog Lista pogrješno je izkazan član: g. Valentin
Schaab, kao kr. šum. inž. pristav, dočim bi moralo biti: kr. šumar,
inžinir.


Ogrjev za državne namještenike. Kr. ug. ministar poljodjelstva
odredio je povodom po udrugi državnih činovnika podnesene
mu predstavke, da se ima iz područja nadšumarskog ureda u Lipi
dovesti u Budapest i ondje drž. namještenicima na razpoložbu staviti
10.000 m3 ogrjevnog drva. Cjepanice će im se dati uz odštetu
od 1L20 K a oblice po 10-20 K po m3, a osim toga imadu naknaditi
trošak dovoza u Budapest i trošak razvažanja u kuće. — Osim
toga je naložio spomenuti ministar da drž. šumski uredi moraju u
prvom redu nastojati da podmire potrebe drž. namještenika na drvu
i to uz cijenu za 30 — 40% .^. nego što je običajna tržna cijena.


O. F. i J. Z.
Objava predsjedništva.


Akoprem je za obdrzavanje glavne skupštine hrv.-slav. šumar,
društva sve priredjeno, te je dapače ishodjena i dozvola za obdrzavanje
iste, drži predsjedništvo društva, da sadanje vrijeme ipak nije
podesno za obdrzavanje glavne skupštine i to ponajviše stoga, što
se u toj skupštini mora obnoviti cijelo predsjedništvo i odbor dakle
izabrati 20 lica, a bojati se je, da bi radi sadanjih velikih troškova