DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1916 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 58 —


vina mjesnih imovnih općina za sva vremena zajamčena
naročitoj posveti njezinoj.


4. Imovne općine preuzele su dužnosti državne šumske
uprave, koje su im državnim zakonima propisane, koje u
duhu tih zakona provadjaju iz polovice državnih šuma u
istom dapače još većem opsegu nego što ih je državna
šumska uprava ispunjavala, jer uz besplatno doznačivanje
goriva krajiškim obiteljima votira znatne novčane podpore
za gradnju škola, kanala, željeznica, cesta itd. koje radnje
su krajišnici u naravi sami provadjali prije razvojačenja
Krajine.
Državnim zakonima i propisima je odredjeno kamo se
dohoci imovnih općina imadu trošiti i kakovoj svrsi privadjati,
pa dosljedno tome imovne općine ne podpadaju dohodarini
kao što ne podpada niti kr. državni šumski erar.


Pošto su pako imovne općine usprkos gore navedenih
i neoborivim dokazima ipak u §. 1. točka VII. zak. članak


XLVI. .. 1914. svrstane medju stranke, koje su obvezane
plaćati taj ratni porez, to držim, pa opotražna povjerenstva,
koja će visinu toga poreza odmjerivati, moraju — ako uprave
imovnih općina nepravednost toga odmjerivanja na taj način
dokažu — imovne općine te dužnosti riješiti, a u koliko to
ipak opotražna povjerenstva učinila ne bi, da to mora učiniti
upravno sudište povodom učinjene tužbe proti odmjeri.
Matija G r d i n i ć,
nadšumar-taksator.


Osobne vijesti.


Odlikovanje. Njegovo cesarsko i apostolsko kraljevsko Veličanstvo
blagoizvoljelo je, kako to javljamo i na čelu ovoga broja
Š. L. Previšnjim rješenjem od 1. veljače t. g. povodom umirovljenja
u priznanje njegovog mnogogodišnjeg vijernog i odličnog službovanja
premilostivo podijeliti odsječnom savjetniku kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj.
vlade Robertu Fischbaeh u naslov kr. ug. dvorskog savjetnika uz
oprost od pristojba.