DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 272 —


Utvrdjena je činjenica, da bolujuća stabla često i najradje
napadaju razni zareznici i gribovi, te da takova vrlo
lahko podlegnu ovakim napadajima. Isto tako su već po
sebi bolujuća stabla slabije odporne snage protiv šteta bezustrojne
prirode n. pr. vjetra, snijega, inja i tvorničkog dima.
Naročito propada vrijednija omorika od ugljenovog dima,
kako to jasno predočuje Naunhofska šuma.


Mnogobrojnim obumiranjem stabala biva sastojina redja,
a sunčane zrake i vjetar uplivišu tada štetno na slabo zaštićeno
tlo, tako, da ono omršavi i podivlja. Umjesto povoljne
naslage humusa u dobro sklopljenoj sastojini, razvija
se bujno svakovrstni šumski korov, poimence malina, borovnica,
žuka, vrijesina i papradi, koji oduzima drveću hraniva
iz tla te vrlo oteščava osnutak budućih sastojina. Radi
ovoga korova je obradba zemljišta teža, troškovi sjetve odnosno
radnje se povećavaju, a guši šumski podmladak tako,
da se ovaj bezvrijedni korov mora opetovano odstranjivati
pak su i tim ogojnim poslom skopčani znatni novčani
troškovi.


Usljed isušenja i usljed velike borbe sa korovom
usahnu nebrojene šumske biljke, pak se i ove moraju izmijeniti
novima, a to opet iziskuje novih troškova.


Prije odvodnje trebalo je obično 8—10% zasadjenih
biljaka novim izmijeniti, a poslije odvodnje narasao je ovaj
postotak naknadnog popunjivanja na 36°/0 i više.


No još i u drugom pravcu poskočili su kulturni troškovi,
budući su za sadnju prije na svježem tlu sa dobrim humožnim
pokrovom upotrebljene 1—3 godišnje neškolovane
biljke, moraju se sada presadjivati 3—5 godišnje školovane
presadnice sa hljebom pak i ovo povišuje troškove osnutka
sastojina.


Svi nabrojeni povišeni troškovi terete mladu sastojinu
sve do sječe pak se ovi, da se čisti dobitak ustanovi, sve
do dobe obhodnje, u ovom slučaju na 100 godina, kamatnim
računom prolongirani zajedno sa svim ostalim takodjer