DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 271 —


stabalca u velikom broju ne uginu; ali njihov napredak
ne će biti onakav, kao što je na prikladnoj stojbini sa dovoljnom
vlagom.


Budući da je prirast stabala — ma da su iza izvedene
odvodnje zasadjene — sbog pomanjkanja dovoljne količine
vlage znatno slabiji, to će se te sastojine, želi li se od stabalja
u njima dobiti gradje istih dimenzija, koje su ondje
stabla postizavala, u manjoj obhodnji sjeći, t. j . obhodnja će
se morati povisiti.


Dojako sjekle su se u Naunhofskim šumama omorikove
i borove sastojine u dobi od 80 godine, a odsele će se po
svoj prilici sjeći u dobi od 100 godina.


Šematički je bila do sada godišnja sječa 2/. a u buduće
će biti samo V10o od cjelokupne šumske površine.
Slične su prilike i za hrastove, jasenove i ostale listave
sastojine.


No unatoč ovakove povišene odvodnje ne će više za
sječu dozrele sastojine imati onakovu drvnu zalihu, kao što
su je imale prije odvodnje uz nižu obhodnju. I ako bi stabla
sada u 100-godišnjoj obhodnji postigla doista iste visine i
debljine kao što su to prije odvodnje imala već u 80. godini,
što će se ali u rijetkim slučajevima desiti, to će ipak
ipak na izvjesnoj površini na tlu sa slabijim sadržajem
podzemne vode manji broj stabala doživiti sječnu dobu.
Mnoga će bo stabla još prije obhodnje usahnuti, te će usljed
toga sastojine kad navrše sječno doba sadržavati manji broj
dozrelih stabala, a dosljedno tomu i manju drvnu zalihu,
nego što je to bivalo prije odvodnje Nadalje, ne će više
stabla u sječi biti tako svježa i zdrava, kao prije odvodnje,
već će se na sječini nalaziti mnogo natrulog i oštećenog
drva, a time pada i tehnička uporabivost istoga. Prije
odvodnje crpilo se je iz sječa mnogo svakovrstne gradje i
lijesa, dok je poslije odvodnje veća količina samo za gorivo
sposobna.