DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 270 —


Nakon izvedene odvodnje nastale su sasvim druge prilike.
Sve su vrsti drveća više manje trpile usljed pomanjkanja
vode, a najgore su prošle hrastove, jošikove i omorikove
sastojine t. j . sastojine vrijednijih vrsti drveća, koje
su stavljale veće zahtjeve na vlagu tla.


Štetni upliv odvodnje pokazao se je najprije vidljivim
padanjem godišnjeg tekućeg prirasta na drvu.


Sastojine počele su poboljevati, stabla postajahu suhovrha
i kržljava, a mnoga usahnuše sasvim, pak je ovo pogibanje
stabala bivalo od godine do godine sve brojnije.


Ta pojava razjašnjuje se time, što prema velikoj vlagi
tla udešeni organi stabala za crpljenje vode, vodjenje sokova
i za disanje nisu usljed smanjenog sadržaja vode u
tlu više mogli normalno djelovati.


Cim bo je tlo vlažnije, to se više u gornjem sloju glavno
korjenje rasprostranjuje, jer ono i ovdje nalazi na pretek
hranila i vode, pak se stoga ne mora u niže ležeće dublje
slojeve pružati. Snizi li se razina podzemne vode i odvodni
li se gornji sloj tla, tada ne dopire više glavno korjenje do
vode, a ono neznatno žilje, što je možda prodrlo u dublje
naslage tla, ne može stablo dostatno obskrbljivati vodom.


Razvije li stablo u brzo novo korjenje, koje u dublje
slojeve tla prodre, tada ono još dalje životari, ali ne ugine ;
drugo pak stablo, kojemu takovo produljenje žilja ne
uspije, ugine sbog poremećenja ravnovjesja izmedju potroška
i dobave vode. Usljed ovog postepenog usahnuća moraju
se za sječu još nedozrele sastojine, koje su do pred odvodnju
bile još u naponu svojeg prirasta, posjeći, a ovaka ranija
sječa prouzrokuje silni gubitak.


Okolnosti su nješta povoljnije za sve one sastojine,
koje se osnivaju nakon izvedene odvodnje. Akoprem tlo
više nije u tolikoj mjeri vlažno, kao što to sastojine za svoj
bujni razvoj iziskuju, to će se ipak stabalca već od najranije
svoje dobe prilagoditi svojstvima stojbine i prema njima
svoje korjenje razviti. Ovakove će sastojine uspijevati, a da