DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 269 —


stora dohvata korijenja u dolnju naslagu šljunka, a ujedno
priječi uspon podzemne vode iz dolnjeg sloja šljunka.
Naunhofsku šumu protiče potok Partha uz koji imade
tresetnih mjesta.


Prigodom izvedbe Leipziških vodogradjevina, kojima se
je htjelo oduzeti podzemnu vodu naslage šljunka predmnijevalo
se je, da se time ne će dirnuti u podzemnu vodu
gornje ilovaste naslage, pak da usljed toga šumski obrast
preduzetu odvodnju dolnjih naslaga ne će niti osjetiti.


Ova se je ali predmnijeva pokazala skroz pogrješnom.
Razni usjeci tla načinjeni radi odvodnih jaraka sve do
naslage šljunka, cestogradnja, te mnoge rupe od istrulog
korjenja i slično spajaju podzemnu vodu gornjeg sloja sa
onom dolnje naslage.
Usljed odvodnje tolike količine podzemne vode, koja
je za ljetne suše dnevno dostigla i do 60.000 kbm, snizila
se je razina dolnje podzemne vode u naslagi šljunka.
S ovom u savezu stojeća podzemna voda gornjeg sloja
probila je dublje, pak je tako i ova odvodnjena, što više i
sam je potok Partha presahnuo. Umjesto da je dolnja naslaga
tla kapilarnim usponom vode za vrijeme ljetne suše
izravnavala gubitak vode u gornjim slojevima, nastao je
obratni slučaj, te je zemljište, u kojemu se korjenje drveća
rasprostrto, postalo vodom sve siromašnije.
Prije izvedbe ovih vodogradnja dizala se je razina
podzemne vode tik do površine tla, a na mnogim mjestima
bila je voda i povrh tla, a šuma bila je obrasla krepkim
crnogoričnim i to ponajviše omorikovim sastojinama, dok su
manji dio šumske površine zapremale listače i to hrast lužnjak,
crna joha, jasen i brijest.
Hrastovo i johino drvo iz ove Naunhofske šume cijenili
su osobito svi saski drvotršci radi njegovih izvrsnih
svojstava pak se takovo i na svim drvarskim tržištima mnogo
tražilo i dobro plaćalo.