DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 268 —


Prema tomu je svaka promjena stanja podzemne vode
u šumi uvijek spojena sa štetnim posljedicama, jer šumar
ne može u njoj se nalazeću vrst drveća svojih sastojina naprečac
izmijeniti drugom kojom vrsti, koja će se bolje prilagoditi
promjenjenim prilikama tla.


Ovu činjenicu najočitije predočuje kraljevska saska šuma,
ležeća u sjeverozapadnom dijelu kraljevine Saske u području
grada Naunhof kraj Leipziga.


U blizini te šume izvedene su godine 1887. i 1896.
velike vodogradjevine i odvodnje grada Leipziga, koje su u
čitavoj okolici, a i u spomenutoj šumi odvele podzemnu
vodu na njekoliko metara dubljine, a svakako su ju odvele
iz dohvata žilja drveća.


Opis načina, na koji je to učinjeno i potanki opis tih
vodogradjevina nije nuždan. Dovoljno je, ako se spomene,
da je ovim vodogradjevinama razina podzemne vode od površine
tla znatno snižena.


Radi boljeg shvaćanja posljedica ovog sniženja razine
podzemne vode opisat ćemo potanje sastojine i stojbinske
odnošaje ovih šuma kakovi su bili prije izvedbe odvodnje.


Naunhofska šuma okružuje u polukrugu istoimeni grad,
a leži u sjevernom dijelu saskog prigorja u Leipziškoj ravnici,
štono se pruža u južnom smjeru prema gradu Naunhofu.


Tlo je pretežno ravnica, koja je oko 136 metara uzdignuta
nad morem, a sastoji od naplavljene ilovače na
podlozi starog diluvialnog potočnog šljunka. Debljina naslage
ilovače se mijenja od 0*4—2 metra. Ova ilovača sadržaje
mjestimice zrnatog pijeska, no pretežno prevaguje glineni
sastav, koji prema dubljini biva sve spojniji.


Ova je ilovača crvenkaste boje, a isušena otvrdne te
se raspucava, jer je protkana mnogim vodenim žilama. Tik
nad šljunkom postaje naslaga ove ilovače modre boje, a
izsušena sva dolnja naslaga biva kao kamen tvrda, pak
oteščava prodiranje korijenja drveća. Ovaj sloj glinenaste
ilovače zaprečuje prodiranje gornje podzemne vode iz pro