DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj 11. i 12. STUDENI I PROSINAC 1915. GOD. XXXXI.


5UMHR5KI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar, društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove J. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. list« K 4 u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju člnnovi lugari badava. Pojedini
broj >Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstblna za oglase: za 1 stranicu 16 K ; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K;


ćetvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Upliv odvodnje podzemne vode na šumu i
šumsko gospodarstvo.


Vlaga tla, a po tome i stanje podzemne vode u uskom
su savezu sa florom dotičnog zemljišta. Kao što svježe tlo
ljubeče biline na suhom tlu kunjaju, isto se tako ne osjećaju
voljko suho tlo ljubeče biljke na vlažnom tlu pa je stoga
pojmivo da vrtlari, poljski gospodari i šumari moraju i te
kako računati sa vlagom tla. Svaka promjena vlage u tlu u
dohvatu korijenja bilina, porast ili smanjenje podzemne vode
sile bezuvjetno i na promjenu kulturnog bilja.


U vrtlarstvu i poljskom gospodarstvu nije promjena
kulturnog bilja skopčana sa znatnim poteškoćama i većim
troškovima, jer se može provesti već u roku od jedne godine,
dok je za šumarstvo svaka pretvorba sastojina u vrsti
drveća veoma tegotna i spojena sa osjetljivim novčanim
žrtvama, te se dade provesti samo postepeno u duljem razmaku
vremena.


Vrtlar i poljodjelac uberu obično već prve godine plodove
zasijanog bilja svoga tla, dok šumar u pravilu svoje
glavne proizvode — osim košaračkih vrbovih šiba — može
uživati tekar u velikim, često i preko stotinu godina zapremajućim
razmacima vremena.


Da drvo dozrije za sječu t. j . da poluči najveću porabnu
vrijednost, mora ono postignuti stanovitu starost, a
svaka ranija sječa skopčana je redovito samo sa gubitcima.