DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 293 —


Gubar je na nepriliku naših šuma postao već i suviše
domaći štetnik, neka se zamisle u tu stvar i naši ljudi, ne
bi li i kod nas uspio pokus, uspješnog suzbijanja toga
štetnika u korist naših šuma.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
imenovao je šumarskog pristava Otokara H erzi a kotarskim šumarom
u X. činovnom razredu sa sustavnim berivima kod gradiške
imovne općine.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je blagajničkog
pristava Emila Rivosechij a i šumarskog vježbenika
Svetozara Jagrovića , kotarskim šumarima u X. činovnom razredu
sa sustavnim berivima kod I. banske imovne obćine.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je šumarskog
vježbenika Viktora Boh m a kotarskim šumarom u X. činovnom
razredu sa sustavnim berivima kod gjurgjevačke imovne
općine.


Premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije,
obnašao je iz službenih obzira premjestiti kr. kotarske šumare: Antu
B aličevic a od kr. kotarske oblasti u Sv. Ivanu Zelini onoj u Djakovu,
Josipa Grunwald a ml. od kr. kotarske oblasti u Djakovu,
onoj u Jaski, Vinka Augustin a od kr. županijske oblasti u Zagrebu,
kr. kotarskoj oblasti u Samoboru, te Marka Šebetić a od kr. kotarske
oblasti u Samoboru, k onoj u Sv. Ivanu Zelini.


Društvene vijesti.


Zapisnik vanredne sjednice upravljajućeg odbora hrv.slav.
šumarskog društva, održane dne 13. prosinca 1914. u prostorijama
šumar, odsjeka kr. zem. vlade, odjela za narodno gospodarstvo.


Prisutni :


I, podpredsjednik Robert Fischbach, zamjenik tajnika Bogoslav
Kosović, blagajnik Ljudevit Szentgyôrgy te odbornici : Bona de Marino,
Kesterčanek Fran, Lasman Dragutin, Metlaš Jovo Dr. Petračić
Andrija, Polaček Dragutin, Trotzer Dragutin.


Nakon što je konštatovano, da je za stvaranje zaključaka prisutan
dovoljan broj odbornika otvara sjednicu I. podpredsjednik
društva R. Fischbach ter priobćuje:


1. Da je društveni predsjednik zvaničnima poslovima zapriječen
prisustvovati današnjoj sjednici kao i ostala odsutna g. odbornici
dočim da je odsutnost društvenoga tajnika J. Jakopca izpričana time,
što se nalazi pod oružjem. — Uzima se do znanja.
2. Da ova sjednica niie redovita, jer je usljed ratnog stanja
djelovanje svih društava u zemlji oblasno obustavljeno, čega radi