DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Sadržaj.


Strana


Upliv odvodnje podzemne vode na šumu i šumsko gospodarstvo . . 267—2.9
Urbar vinodolskih imanja knezova Zrinjskih. Prilog za povjest hrv.
šumarstva. Priobćio B. Kosović 279—291
Sredstvo proti gubaru u Americi. Priopćuje Dr. Aug. Langhofer . . 291-293


Osobne vijesti: Imenovanja. — Premještenja
293
Društvene vijesti: Zapisnik vanredne sjednice upravljajućeg odbora


hrv.-slav. šumarskog društva, održane 13. prosinca 1914. — Za


pisnik konferencijalne sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar


skog društva, održane dne 19. prosinca 1915 293—304
Različite vijesti: Mjesto vijenca na odar. — Hrvatsko-slavonsko go


spodarsko društvo. — Borošićev „Hrvatski šumarsko-lovački


kalendar za godinu 1916. — Članovi gospodarskog društva kao


zadruge. — Jesenski šumarski državni ispit
305—307


Objava p. n. gg. članovima!
— Podmirite članarinu. — Objava uredničtva!
— Poziv na suradnju! — Oglasi dražbe stabala . . . 307-310


i