DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 280 —


ta imanja spadao je i Novi Vinodolski, kojega su g. 1580.
odstupili Zrinski knezu Gašparu Frankopanu Tržačkom.


Zrinski su za upravu ovih imanja postavljali posebnog
upravitelja, koji je ujedno bio i kapetan vinodolski. Do god.
1570 bio je kapetanom vinodolskim Petar Denti, onda Mi~
halj Dešić, a god. 1599. postade kapetanom i gubernatorom
vinodolskim Ludovik Cikulin. Ludovik je umro na Rijeci od
kuge, a naslijedio ga je 1. augusta 1599. njegov brat Julije
Cikulin. Ovaj Julije Cikulin naselio je u kotaru hreljinskom
u Licu Vlahe Krmpoćane iz Bosne, koji su preko njega
Zrinjskima g. 1605., dne 16. junia, prisegli vjernost, a koje
prisege je tekst takodjer E. Laszowski priobćio u istoj svezki
vjesnika arkiva.


Već 16. jula 1605. darovao je ispravom datiranom u
Čakovcu, knez Nikola Zrinjski Lič tome Juliju Čikulinu. Sam
Cikulin položio je takodjer Zrinskima prisegu, koje se original
čuva u kr. zem. arkivu u Zagrebu medju spisima obitelji
Sermage.


U ono doba, kao i do nedavna do razrješenja urbarskih
i sličnih odnošaja, bili su odnošaji izmedju vlastela i podanika
uredjeni urbarom t. j . tadanjim zakonom. I godine
1574. kad su povjerenici kneza Stjepana Frankopana Ozaljskoga
i braće Jurja, Krste i Nikole Zrinskih — a ti su bili
Simun dijak Zlatinčić, Tomaš Milovac i Jeronim Vrbanić
boravili u Bakru, donješe bakrani svoje „zakone od
gore1 bakarske i grobničke" moleć da im ti povjerenici
te zakone prepišu.


Povjerenici su te zakone prepisali po svom dijaku Mihalju
Grandiću te su ti zakoni došli i u urbar bakarski kao :
„Kopija tarife bakarske".


Zakoni ti poticali su još iz dobe kad je Bakar pripadao
knezu Bernardinu Frankopanu, a glava originala je glasila :
Leta 1524. miseca septembra dan 17. u Bakru. To


1 gora = šuma, a u Lici kažu gora i drvu iz šume.