DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 279 —


16-86 Mk =


323 ~blvxa
za mješovite sastojine, u kojima je i bor zastupan iznosi
ova naknada oko 5 Pf.


Ovom se ali svotom nadoknadjuje jedino gubitak prirasta
na drvu uslijed izvedene odvodnje, no nenaknadjuju se i sve
ostale štete, koje nastaju umanjenjem tehničke uporabivosti
drva, izumiranjem u naponu svoje snage stojećih sastojina,
oštetama od kukaca, ološivanjem tla, prisilnom pretvorbom
vrijednijih omorikovih i hrastovih sastojina u manje vrijedne
borove, te napokon povećanjem troškova osnutka i uzgoja
sastojina.


Na osnovu svega toga nije čudo, što vlasnik šume i
šumar nerado pristaju na odvodnju podzemne vode iz
šumskog tla.


Prema istoimenom članku od kr. saskog šumarnika Sinza u


Naunhofu kod Leipziga izašlom u listu : Internacionale Zeitschrift f.


Wasser-Versorgung broj 7. od g. 1915 priredio dozvolom piščevom:


0. pl. Agić, nadšumar.
Urbar vinodolskih imanja knezova Zrinjskih.


Prilog za povjest hrv. šumarstva. Priobćio B. Kosović.


Vjesnik kr. hrv. slav. daim, zemaljskog arkiva, što ga
uredjuje dr. Ivan pl. Bojničić, donio je u svojem XVIII.
godišnjaku od g. 1915. pod gornjim naslovom i za našu
hrvatsku šumarsku povijest vrlo zanimivu radnju iz pera Emilija
Laszowskia, iz koje ćemo ovdje iznijeti za nas šumare
zanimive odlomke :


Junak od Sigeta knez Nikola Zrinski i njegovi sinovi
Juraj, Krsto i Nikola došli su što nasljednim ugovorima a
naročito uslijed oporuke kneza Stjepana Frankopana Ozaljskog
iz g. 1572. u posjed ogromnih imanja vinodolskih :
Grobnika, Bakra, Hreljina, Drivenika, Grižana i Bribira. Medju