DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1915 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 276 —


brojnim korijenjem to izravnati. Mlada borova stabla razvijaju
više ma i kratkih žila srcanica, kojima crpe vlagu iz
dubljine.


No i sada dopire korijenje jedva samo do naslage potočnog
šljunka, i ne prodire u nju jer još i danas sadržaje
šljunak zbog kapilarnog uspona u svojem gornjem sloju za
borovu sastojinu dostatnu vodu, jer se borovi zadovoljavaju
i sa malom količinom vlage.


Budući, da je vjerojatno, da će borove sastojine prilično
napredovati, ako i ne u onoj mjeri kao što je to prije
odvodnje bivalo, te što omorikove sastojine neprestano ginu,
a pokusi se osnivanja novih takovih sastojina izjaloviše; to
je uzgajanje omorike napušteno, a bora svestrano uvedeno,makar
da je potonji s novčanog gledišta kud i kamo manje
unosan.


Ova je pretvorba vrijednijih omorikovih sastojina u
manje vrijedne borove skopčana sa osjetljivim gospodarstvenim
žrtvama.


Bor treba za svoj povoljni razvitak mnogo svjetla, a
dosljedno tomu i prostraniji sklop nego li omorika, koja
podnaša zastor i gušći sklop. Toga radi biti će na istoj
površini u odmakloj dobi mnogo manje borovih stabala,
nego što je prije odvodnje na istoj površini uz iste stojbinske
uslove bilo omorikovih. Isto tako će na istoj sječnoj
površini biti ukupna količina borovih drva mnogo manja,
nego li je bila u omorikovoj sastojini, a povrh svega toga
plaćaju se borova drva nižjim jediničnim cijenama, nego što
su plaćena prije omorikova drva.
Hrast imade izrazitu žilu srčanicu, a za svoj napredak
treba plodno i duboko naplavljeno tlo. Uz to treba hrast i
mnogu vlagu, pak je zato već i prije unatoč mnoge podzemne
vode njegovo žilje dublje prodiralo u naslagu potočnog
šljunka.


Starijim hrastovim stablima škodilo je sniženje razine
podzemne vode usljed odvodnje toga radi, što ona već nisu