DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1915 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 265 —


2. Naknada troška izravnajućih kamata od nabavljenih
papira „ 218-05
4.
Prihod naznačen pod toč. 4. „
ukupno K 4.39SFI3
Na potpore odpadajućih „ 17.700-—
i za temeljnu glavnicu „ 4.398-14
daje ukupni čisti prihod ~ R 227Ô98T4


Ista zaklala imala je koncem godine 1914. slijedeće efekte:


1. 4% ugarska krunska renta
K 36.700 —
2. 4V27o zak žnice Hipotekarne banke „ 18.800-—
3. 4V2°/o založnice Prve hrvatske štedionice „ 9.900-—
4. 4V27o zadužnice grada Zagreba
„ 33.900-—
5.
4Vi°/o c c. uložnica Hipotek banke br. 1.418 , 31.403-16
ukupno K 130.70316
Prema tome je ove godine temeljna glavnica rečene zaklade
premašila 100.000 K, čega radi već ove godine dolazi u smislu § 6,
zakladnice do diobe za potpore 2/. ukupnog čistog prihoda zaklade
umjesto V2 kako je to bivalo pr šastih godina.
Povjerenstvo zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika podijelilo
je dne 12. i 13. rujna t. g. za školsku godinu 1915./16. raspoloživ
h 17.700 K potpore raznim učenikom, te je z.ključilo, da
eventualno tečajem godine ispražnjene potpore može na temelju
ponovno raspisanog natječaja podijeliti šumarski odsjek kr. zemaljske
vlade.
Zarobljeni, izčezli i ranjeni ratnici. Tko treba o nima pouzdane
vijesti neka se obrati na Zentralnachweisbureau Wien Vli,
Mariahilferstrasse (Stiftskaserne) ili na Kriegsgefan enenbureau des
roten Kreuzes in Wien I. Jasomirgottstrasse 6, dotično na Auskunftsbureau
des ung. roten Kreuzes in Budapest IV Vacziutza 38.


Broj: 16.055/1915.


Predmet: Španovica z. z. prodaja
hrastova.


Oglas.


Temeljem naredbe kr. zemaljske vlade o. z. n. g. od 29. listopada
1915. broj IV./2137 raspisuje se ovim dražba na 2018 hrastovih
stabala z. z. Španovica, procijenjen h na K 17.07362.


Dražba će se obaviti dne 4. prosinca 1915. u 10 sati prije


podne u uredu potpisane oblasti i to samo putem pismenih ponuda.


Ponudi imade biti priklopljena žaobina od 10 10% isklične cijene.


Pobliži se drazbeni uvjeti mogu doznati kod šumarskog izvjestitelja


potpisane oblasti.


U Pakracu, dne 12. studena 1915.


Kr. kotarska oblast u Pakracu.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1915 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 266 —


Kr. kotarska oblast u Sisku.


Broj: 11.887. Sisak, 11. studeHa 1915.


Oglas dražbe


Na temelju dozvole kr. zem. vlade odjela za narodno gospodarstvo
od 28./10. 1915. broj IV. 1595 raspisuje se za dne 4. prosinca
1915. u 10 i pol sati prije podne javna pismena dražba a
jasenove nalazeće se u šumama dolje navedenih zem. zajednica e
uz slijedeće isklične cijene:


1. z. z. Palanjek prodaje 988 jasenova stojećih u šumi Ostrovsko
uz iskličnu cijenu od 18.568 K.
2. z. z. Setuš prodaje 100 jasenova stojećih u šumi Ostrovsko
uz iskličnu cijenu od 3553 K.
3. z. z. Budaševo prodaje 369 jasenova stojećih u šumi ... >vica
uz iskličnu cijenu od 5453 K. ,—
4. z. z. Goričica prodaje 2631 jasen stojećih u šumi Zaluki "
uz iskličnu cijenu od 45.378 K.
5. z. z. Topolovac prodaje 796 jasena stojećih u šumi Brez
vica uz iskličnu cijenu od 11.998 K.
Za svaki objekt imade se posebna ponuda predložiti. Prip .
mije se, da je šuma Ostrovsko od Siska udaljena 14 km. šuma Zi
lukinja 8 km., a šuma Brezovica 13 km. Ponude vlast, ručno potpisane
imadu biti obložene sa jamčevinom koja iznaša 10°/o od isklične
cijene. Napose imade biti istaknuto, da su nudiocu dražbeni uvi
poznati, te da im se podvrgava. Ponude ispod isklične cijene ne
biti uvažene, a brzojavno ili naknadno stigavše ne će se uzeti u o
Ostali uvjeti mogu se vidjeti za vrijeme uredovnih sati kod kr.
oblasti u Sisku u uredovnici kr. kot. šumara.


Kr. kot. predstojn;


Uredjuje kr. 7em. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. AIbrecht Zagreb.