DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1915 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 264 —


b) 4 ",>"/» založnica hipotekarne
banke 423 K -f 423 K = . K 846


c) 4V»°/o založnica Prve Hrvatske
štedionice K 222-75 -+K
222-75 = 445-50


d) 4 V/o zadužnica grada Zagreba
K 542-25 + K 542-25 +
K 220-50= 1.305-K


3.
Na kamatama uložnice hipotekarne banke broj
1.418 K 874-74-f K 800-76=
4.
Onaj višak, koji je prigodom nabave zadužnice
grada Zagreba ostao neupotrebljen (čl. 32.)
K 9.770-46 — 9.769-25
Ukupno . . . K


odbiv od gornjeg prihoda troškove u god. 1914.
čl. 211 K 61-26
„36 „ 22-84
„84 , 122-52 K


ostaje čisti prihod
K


Ovaj je prihod koncem godine 1914. bio sadržan:
a) ostatak u gotovom K 3.509-98
b) uložnica hipotekarne banke br. 1.418 „ 31.403-16
odbiv pasivne tražbine po stanju 31. prosinca 1914.


sastojeće iz neisplaćenih obroka doznačenih potpora
za godinu 1914./15.
ostaje čistih kao gore K


Od ovog prihoda otpada prema zakladnici :


I.
Na potpore za godinu 1915./16.
1.
Tri četvrtine prihoda pod točkom 1.
2. Svi kamati pod točkom 2. K 4.064-50
nakon odbitka izravnajućih kamata od
papira nabavljenih 29. rujna 1914. pod
čl. 32.
„ 218-05


3.
Svi kamati pod točkom 3.
ukupno K
odbiv režijske troškove sa
ostaje za potpore K
ili okruglo


II.
Na temeljnu glavnicu.
1. Razlika polučena zaokruženjem tangente za
potpore sa
2 Jedna
četvrtina prihoda pod toč. 1. ... .
Iznos K


1.675-50


1-21


22.304-76


206-62
22.098-14


34.463-14


12.36522.098-
14


12.42257


3.846-55
1.675-50
17.944-62


206-62


17.738 —
17.700-—


38-—
4.140-88
4.178-88