DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1915 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 263
slavonske državne šumske uprave kr. šumarskog nadinžinira Aleksandra
pl. K a y s e r a kr. šumarskim savjetnikom u VII. plaćevnom razredu.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo premjestio je u interesu službe
predstojnika kr. šumarskog ureda šušačkog, kr. šumarskog nadsavjetnika
Ivana Mariâny a u istom svojstvu od kr. šumarskog ureda
na Sušaku k kr. nadšumarskom uredu u Vinkovce, te kr. šumarskog
nadsavjetnika Emila Tordony a od kr. šumarskog ravnateljstva u
Zagrebu na Sušak, povjerivši mu upravu tamošnjeg kr. šumarskog ureda.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je šumarske
vježbenike Josipa Uroić a kod kr. kotarske oblasti u Jaski,
Mirka Medaković a kod kr. kotarske oblasti u Zagrebu, Marka
Sebe ti ća kod kr. kotarske oblasti u Samoboru, Peru Kovačevi
ća kod kr. kotarske oblasti u Kutini, Ivana Balić a kod kr. kotarske
oblasti u Irigu i Antuna Abramović a kod kr. kotarske
oblasti u Vrbovskom, kr. kotarskim šumarima u X. činovnom razredu
sa sustavnim berivima, ostavljajući ih sve na dosadanjem mjestu
njihova službovanja.


f Bela pl. Thuransszky kr. šum. rač. nadsavjetnik i predstojnik
pridjel. računovodstva, umro je nakon duge i teške bolesti
dne 26. listopada 1915. u 54. godini života u Zagrebu, te je uz saučešće
svih šum. krugova iz Zagreba dne 28. pr. mj. sahranjen na
centralnom zagrebačkom groblju „Mirogoju".


Za svojim mnogogodišnjim drugom izdalo je činovništvo kr.
š-imar. ravnateljstva u Zagrebu osmrtnicu. Počivao u miru!


Društvene vijesti.


Dar literarnoj i pripomoćnoj zakladi hrv.-slav. šum.
društva. Gosp. Vjekoslav Bauer nadšumar u miru darovao je gore
rečenim zakladama po K 15—, dakle ukupno K 30-—.


Velikodušnom darovatelju neka bude izrečena ovim putem najtoplija
hvala - pa dao Bog ugledali se i ostali članovi društva u
taj čin.


Kot. šumarija Dvor — 2 banske imov. općine — priposlala je
„Pripomoćnoj zakladi hrv.-slav. šumarskog društva" iznos od 11 kruna
(jedanaest), umjesto vijenca na odar supruge nadšumarnika g. Antuna
Rennera.


Različite vijesti.


Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji imala je u g. 1914. slijedeće prihode :


1. Na 0*2% pristojbama dostalaca prodanih stabala, poduzetnika
raznih radnja i dobava, te zakupnika objekata imovnih općina
i zemljišnih zajednica ´ K 16 553*55
2. Na kamatama temeljne glavnice :
a)
4% ugarske krunske renta
734 K-)-734 K = . . . . K 1.468-—
ŠUMARSKI LIST 9-10/1915 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 264 —


b) 4 ",>"/» založnica hipotekarne
banke 423 K -f 423 K = . K 846


c) 4V»°/o založnica Prve Hrvatske
štedionice K 222-75 -+K
222-75 = 445-50


d) 4 V/o zadužnica grada Zagreba
K 542-25 + K 542-25 +
K 220-50= 1.305-K


3.
Na kamatama uložnice hipotekarne banke broj
1.418 K 874-74-f K 800-76=
4.
Onaj višak, koji je prigodom nabave zadužnice
grada Zagreba ostao neupotrebljen (čl. 32.)
K 9.770-46 — 9.769-25
Ukupno . . . K


odbiv od gornjeg prihoda troškove u god. 1914.
čl. 211 K 61-26
„36 „ 22-84
„84 , 122-52 K


ostaje čisti prihod
K


Ovaj je prihod koncem godine 1914. bio sadržan:
a) ostatak u gotovom K 3.509-98
b) uložnica hipotekarne banke br. 1.418 „ 31.403-16
odbiv pasivne tražbine po stanju 31. prosinca 1914.


sastojeće iz neisplaćenih obroka doznačenih potpora
za godinu 1914./15.
ostaje čistih kao gore K


Od ovog prihoda otpada prema zakladnici :


I.
Na potpore za godinu 1915./16.
1.
Tri četvrtine prihoda pod točkom 1.
2. Svi kamati pod točkom 2. K 4.064-50
nakon odbitka izravnajućih kamata od
papira nabavljenih 29. rujna 1914. pod
čl. 32.
„ 218-05


3.
Svi kamati pod točkom 3.
ukupno K
odbiv režijske troškove sa
ostaje za potpore K
ili okruglo


II.
Na temeljnu glavnicu.
1. Razlika polučena zaokruženjem tangente za
potpore sa
2 Jedna
četvrtina prihoda pod toč. 1. ... .
Iznos K


1.675-50


1-21


22.304-76


206-62
22.098-14


34.463-14


12.36522.098-
14


12.42257


3.846-55
1.675-50
17.944-62


206-62


17.738 —
17.700-—


38-—
4.140-88
4.178-88