DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1915 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 263
slavonske državne šumske uprave kr. šumarskog nadinžinira Aleksandra
pl. K a y s e r a kr. šumarskim savjetnikom u VII. plaćevnom razredu.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo premjestio je u interesu službe
predstojnika kr. šumarskog ureda šušačkog, kr. šumarskog nadsavjetnika
Ivana Mariâny a u istom svojstvu od kr. šumarskog ureda
na Sušaku k kr. nadšumarskom uredu u Vinkovce, te kr. šumarskog
nadsavjetnika Emila Tordony a od kr. šumarskog ravnateljstva u
Zagrebu na Sušak, povjerivši mu upravu tamošnjeg kr. šumarskog ureda.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je šumarske
vježbenike Josipa Uroić a kod kr. kotarske oblasti u Jaski,
Mirka Medaković a kod kr. kotarske oblasti u Zagrebu, Marka
Sebe ti ća kod kr. kotarske oblasti u Samoboru, Peru Kovačevi
ća kod kr. kotarske oblasti u Kutini, Ivana Balić a kod kr. kotarske
oblasti u Irigu i Antuna Abramović a kod kr. kotarske
oblasti u Vrbovskom, kr. kotarskim šumarima u X. činovnom razredu
sa sustavnim berivima, ostavljajući ih sve na dosadanjem mjestu
njihova službovanja.


f Bela pl. Thuransszky kr. šum. rač. nadsavjetnik i predstojnik
pridjel. računovodstva, umro je nakon duge i teške bolesti
dne 26. listopada 1915. u 54. godini života u Zagrebu, te je uz saučešće
svih šum. krugova iz Zagreba dne 28. pr. mj. sahranjen na
centralnom zagrebačkom groblju „Mirogoju".


Za svojim mnogogodišnjim drugom izdalo je činovništvo kr.
š-imar. ravnateljstva u Zagrebu osmrtnicu. Počivao u miru!


Društvene vijesti.


Dar literarnoj i pripomoćnoj zakladi hrv.-slav. šum.
društva. Gosp. Vjekoslav Bauer nadšumar u miru darovao je gore
rečenim zakladama po K 15—, dakle ukupno K 30-—.


Velikodušnom darovatelju neka bude izrečena ovim putem najtoplija
hvala - pa dao Bog ugledali se i ostali članovi društva u
taj čin.


Kot. šumarija Dvor — 2 banske imov. općine — priposlala je
„Pripomoćnoj zakladi hrv.-slav. šumarskog društva" iznos od 11 kruna
(jedanaest), umjesto vijenca na odar supruge nadšumarnika g. Antuna
Rennera.


Različite vijesti.


Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji imala je u g. 1914. slijedeće prihode :


1. Na 0*2% pristojbama dostalaca prodanih stabala, poduzetnika
raznih radnja i dobava, te zakupnika objekata imovnih općina
i zemljišnih zajednica ´ K 16 553*55
2. Na kamatama temeljne glavnice :
a)
4% ugarske krunske renta
734 K-)-734 K = . . . . K 1.468-—