DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1915 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 259 —


Prema toj hipotezi imala bi šuma također važnu ulogu
kod opskrbe okolice vodom, jer Šuma pretvara kod transpiracije
tekuću vodu — koja teško prodire u dubinu zemlje


u paru, koja je od vode 1200 puta reda, pa daleko laglje
prodire u zemlju, gdje se opet u hladnijim slojevima kondenzira
pa opskrbljuje vrela. Haedicke tvrdi, da se je u
tropskim krajevima mogao pače opskrbljivati vodom na taj
način, da je iskopao nekoliko metara duboke jame u koje
je prodirao vanjski uzduh; tu seje uzduh ohladio ispod rosišta
te se je kondenzirala voda na limenim pločama iz kojih
je kapala voda u posude.


Noviji svi nazori agrikulturne fizike traže još daljnja
istraživanja, koja će nam dati bolju sliku o kolanju vode u
prirodi.


Ako para, koja prodire u zemlju ma i samo djelomično
doprinaša postajanju tekućih voda, to bi bila zadaća šume
pretvarati oborinu koja ne može duboko u zemlju prodirati
u parovito stanje, u kom voda daleko laglje prodire
u dublje slojeve zemlje.


Ovogodišnja opažanja gubara (Ocneria dispar)
i zlatokraja (Porthesia chrysorhoea).


S razloga, što obzirom na naš geografski položaj razvitak
naše faune znatno diferira sa opažanjima stečenima
u Njemačkoj i sjevernim predjelima naše prostrane monarhije,
bilježio sam opažanja gore spomenutih šumskih štetnika
koji su se u vinkovačkom parku u znatnijoj množini
pojavili i priopćujem ta opažanja kako slijedi :


1. Gubar (Ocneria dispar). Dne 20. travnja t. g.
izlegle su se mlade gusjenice iz jaja, 4—-6 dana ostale su u
neradu sakupljene oko gnijezda (zapredka, Raupennest) i istom
nakon ovog tihog razvitka popele su se.u gornje predjele stabla i
započele lišće žderati. Za kišovita vremena vazda su se nalazile
na doljnoj strani lišća.