DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1915 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 256 —


jedna četvrtina, do jedna trećina oborine do zemlje. Prema
tome je tlo u listnatoj šumi vlažnije nego u crnogoričnoj.


Šumska zemlja dobiva dakle oborinama manje vode
nego nešumovito tlo. Naprotiv tome se voda - koja s oborinama
dospije u šumsku zemlju - slabije isparuje od one
vode, koja padne na neobraštenu zemlju.


Ebermayer je već u godinama 1869. i 1870. dokazao
posebnim aparatima, da je isparivanje u šumi za 64 postotka
manje nego izvan šume. K tome pridolazi još i činjenica,
da i šumska stelja (lištinac [sušanj], humus itd.) znatno
zaprečuje isparivanje šumske zemlje; može se reći, da je u
šumi za kojih 85"o manje isparivanje zemlje nego vani.
Drugim riječima: ako izvan šume ishlapi 100 voluma vode
(iz zemlje) ishlapiti će u šumi bez stelje (listi´ica) 36 voluma,
a u šumi sa steljom samo 15 voluma vode.


Do sličnih rezultata došao je i R. Weber promatrajući
te pojave u pruskim stanicama od g. 1876. do 1885. Prema
tim opažanjima je ishlapljivanje manje


u bukovoj šumi za 60 Vo
u omoričnoj ,, ,, 55°/»
u borovoj ,, ,, 58 "/o


na obraštenoj zemlji za 10°/<>
nego na neobraštenom golom tlu.


Jasno je, da je ishlapljivanje ovisno i o nadmorskoj visini;
čim je neko zemljište više nad morem, to ono manje
ishlapljuje svoju vodu.


E. Heule drži, da se ona oborinska voda, koja ne dolazi
u šumi do zemlje, potpuno nadomještava time, što je u
šumi isparivanje manje.
Uočimo li sve što su nam istraživanja o djelovanju
šuma na kolanje vode donijela, ističe se još najviše oduzimanje
vode korjenjem iz zemlje. Bilje, naposeb drveće oduzima
— kako smo već u uvodu spomenuli — zemlji znatne
količine vode. Sva istraživanja u tom smjeru potvrđuju činjenicu,
da je onaj sloj šumske zemlje, u kome se raširuje