DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1915 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 254 -


Bukova šuma od 115 godina transpirira od 1. srpnja
do 1. prosinca 3 do 4 milijona kilograma vode po hektaru;
što odgovara oborini od 300 do 400 milimetara ili dnevnoj
oborini od 2-. mm; dakle 26.000 litara pro ha na dan.


Imade stručnjaka, koji drže te brojeve pretjeranima, nu
jedno nam svakako pokazuju - to jest da šuma oduzima
zemlji svakako znatne količine vode.


Ako dakle šuma predaje uzduhu tako ogromne količine
vodene pare, tada bi okolica iza šume a u smjeru vjetrova,
koji dolaze iz šume — morala imati veću oborinu od
ostalih okolišnjih krajeva. Austrijske su oborinske stanice (postaje)
pokazale upravo obratno: nije se moglo ustanoviti
da šuma povećaje količinu lokalnih oborina;
pače je ustanovljego, da imadu stanice iza šuma manju količinu
kiša nego one pred šumom. Međutim je isto i na
drugim šumskim oborinskim stanicama ustanovljeno.


Direktor švedskog centralnog meteorološkog zavoda u
Stockholmu Hamberg drži, da ćemo u šumi mjeriti veću
oborinu onda, ako se stanica za mjerenje nalazi 50 metara
opkoljena sa svih strana šumom i ako je šuma malko nagnuta,
bregovita i graničena golim poljanama.


Wyssotzky našao je u godinama 1893. do 1897. u
šumskim stanicama 563 mm oborine, a u istočno ležećim
stanicama u polju samo 454 mm oborine.


Šume imadu dakle više oborine nego okolišni krajevi;
prema tome moramo zaključiti, da se vlažni uzduh prolazeći
šumom na neki način profiltrira. Uzduh prolazeći šumom nalazi
na zapreku, pak se uzdigne nad visinu krošnje drveća
i time se približuje zasićenom stanju; slično baš kao kada
prolazi preko gorske kose nad visinu brijega — a kada se
uzduh diže on se raširuje i ohlađuje, te se sve više približava
zasićenom stanju i rosištu, dok napokon ne može više
držati (radi premale toplote) svoju paru, pak se ona kondensira.