DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1915 str. 30     <-- 30 -->        PDF

252 —


točniji rezultat od onih, kojima čitav uspjeh ovisi o izboru
pokusnog stabla. I tu se doduše obaraju pokusna stabla, no kod
izbora ovih stabala nismo vezani na promjer i možemo tražiti
stablo, koje doista predstavlja poprečni uzrast sastojine,
dok kod drugih načina treba paziti i na promjer i na oblik
stabla i većinom se potonje žrtvuje prvome. Pokusna stabla
kod načina, koji se temelje na pravilnosti sastojina, ne učestvuju
kod računanja kockovne sadržine čitavom svojom sadržinom,
nego se mijenjaju prema smjeru krivulje. Zato pogrješka
počinjena kod izbora tih pokusnih stabala nema toliki
upliv na konačni rezultat kao kod onih prvi.


Zato, „premda uz točan i savjestan rad možemo dobiti
dobar rezultat s ma kojim od načina s pokusnim stablima, ipak
se mora dati prednost onakovim načinima, kod kojih se
dijelom lakše nađe pokusno stablo, dijelom pak udaljenje
pokusnog stabla od poprečne vrijednosti nema tako velik utjecaj
na konačni rezultat".


Šume i oborine.


Piše profesor M. Urbani, Križevci.


Mišljenje, da šume utječu na to koliko padne oborine,
a pogotovo na to kako često pada u nekom kraju kiša,
veoma je staro. Za dokaz tomu spominje se na primjer i
otok St. Helena, na kojem danas dva puta toliko kiše pada,
kao za vremena, kada je ondje bio zatočen Napoleon I. i to
samo radi toga, što je kasnije tamo posadjeno mnogo šuma.
(Dr. O. Kučera „Vrijeme", M. H. g. 1898.).


Neima sumnje, da šume veoma uplivišu na klimatske
prilike nekoga kraja; one u glavnome izjednačuju opreke


- na primjer ublažuju toplotu uzduha — te prema tome
ublažuju i cijelu klimu okolice.
Novija su sistematska istraživanja o djelovanju šuma
na oborine (hydrometeore) pokazala, da je prijašnje mišljenje