DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 72     <-- 72 -->        PDF

224


Natiečai.


Za podjeljenje potpora iz „Zaklade za uzgoj djece šnmarskih
činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji za školsku godinu
1915./16. raspisuje se ovime natječaj.


Prema §. 2. zakladnice imaju dravo na te potpore djeca, odnosno
siročad aktivnih i umirovljenih činovnika krajiških imovnih
općina, zemaljskih šumarskih činovnika, te šumarskih činovnika
gradskih (upravnih) općina i zemljištnih zajednica, koja kao redo viti
učenici, polaze više djev. škole ili ženski licej, strukovne
muške ili ženske škole, te srednja i ovima nalika učilišta (gimnazije,
realne gimnazije, učiteljske, više trgovačke i nautičke škole i t. d.),
zatim djeca činovnika spomenutih službenih kategorija koja polaze
kao slušatelji visoke škole (sveučilišta, više tehničke škole, rudarske,
šumarske, gospodarske ili veterinarske akademije i t. d.), nadalje
njihova djeca koja su upisana kao redoviti učenici na kojoj akademiji
obrazovnih umjetnosti ili na glazbenom zavodu u Zagrebu, te
napokon njihova djeca koja su pitomci kojega vojničkog uzgojnog
i obrazovnog zavoda, u koliko možda ondje ne uživaju posve bezplatno
mjesto.


Za djecu, koja polaze ili kane polaziti srednja ili ovima nalika
učilišta, ima molbenice predložiti njihov otac ili tutor, ter istoj priložiti:
1. krstni list učenika i 2. njegovu svjedočbu o uspjehu u
naucima u prošastom školskom godištu, te 3. po nadležnom općinskom
odnosno gradskom poglavarstvu izdanu svjedočbu o imućtvenom
stanju djeteta odnosno njegovih roditelja.


Slušatelji visokih i ovima sličnih zavoda mogu svoje molbe i
sami predložiti, a treba da im prilože osim krstnog lista i svjedečbe


o svom imućtvenom stanju svojih roditelja još i svoje kolokvijalne
svjedočbe za minulo poljeće, odnosno sjedočbu o zadnjem položenom
državnom izpitu.
Molitelji treba da u molbi naznače svoje obitavalište i stan, ter
zavod kojega će polaziti dotični učenik odnosno slušatelj za kojega
se podpora moli.


Nebiljegovane molbenice imadu se predložiti predsjedničtvu
uprave zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji u Zagrebu (Markov trg, šumarski odsjek kr.
zemaljske vlado, odjela za narodno gospodarstvo) najkasnije do 25.
kolovoza 1915.


Na prekasno stigle i na valjano neobložene molbe neće se
uzeti nikakav obzir.


U Zagrebu, dne 8. srpnja 1915.


Predsjedničtvo uprave zaklade za uzgoj djece


šumarskih činovnika u kralj evinam a Hrvatsko j


i Slavoniji.


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb.