DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 221 -
Osobne vijesti.


f Prof. Fran Žav. Kesterčanek. Dne 21. kolovoza o. g. nakon
dugog bolovanja u 59 godini života preminuo je u Zagrebu profesor
kr. šumarske akademije Fran Žav. Kesterčanek. O zaslužnom pokojniku
donijet ćemo kasnije opširni životopis.
Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
imenovao je nadšumara Franju F u s i ć a sumarnikom u VIII. činovnom
razredu sa sustavnim berivima kod gjurgjevačke imovne
obćine.


f Stjepan Dodig, kot. šumar gradiške imovne općine, po


ginuo je kako doznajemo junačkom smrću na sjevernom ratištu.
Slava mu!
f Srećko Krejcar, nadšumar vlastelinstva Trakošćan umro je


dne 5. lipnja o. g. u Čemernici u 55 godini života. Buduć je bio u
cijeloj okolici obće štovan, dohrlilo mu je na pokop puno okolnog
naroda, gdje mu je iskazalo posljednju počast. Sahranjen je u Cvetlinu.
— Slava mu!


Različite vijesti.
Dar literarnoj zakladi. Sveučilištni profesor veleuč. gosp.
Dr. A. Langhoffe r darovao je literarnoj zakladi hrv. slav. šumar,
društva 20 kruna.
Izpit za samostalno vodjenje šum. gospodarstva održan
je ove godine od 8. do 15. travnja u Zagrebu pod predsjedanjem
velem. gosp. kr. odsječnog savjetnika i zem. šum. izvjestitelja Roberta
Fischbacha , a kao povjerenici su fungirali kr. zem. Šum.
nadz. I. raz. Ante Kern , nadšumarnik petrovaradinske imovne
obćine Jovo Metla š i šumarski savjetnik vlastelinstva našičkog
Franjo u r . g e r.
Za izpit se je prijavilo 16 kandidata, od kojih ih je 12 k izpitu
pristupilo.
Pismeni izpit obdržan je 8. i 9. a ustmeni izpit od 10. do 15.
travnja u prostorijama šum. odsjeka kr. zem. vlade u Zagrebu, dočim
je ustmeni izpit u naravi obdržan dne 13. travnja u Maksimiru.
Za pismeni izradak dobili su kandidati dne 9. travnja slijedeća
pitanja:
1.) Za vezanje 350 jutara velike popuzine ima se u prolaznom
šumskom vrtu uzgojiti bagrem, s kojim će se i to sa 1 godišnjim
biljkama, u roku od 3 godine izvesti sadnja.|
Kolika će trebati površina za taj vrt, gdje će se isti osnovati,
koje sve poslove treba u njemu obaviti da se u njemu odgoji dovoljan
broj biljka i kako će se te biljke u popuzine saditi?
2.) Jedan šumski kompleks sastoji od slijedićih sastojina: ,
a) 150 jutara 20 god. branjevine sa obrastom 0-8
b) 120 „ 40 „ sastojine „ „ 0 7
c) 70 „ 64 „ , „ „ 0-7
d) 300 „ 110 „ „ „ „ 0-6
e) 90 „ 160 „ „ „ „ 05