DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 218 —


robu koja se hoće, da ima vratiti robu ali živo pripoznano
i u Ligu groša 5 i čoviku njegovu tradbu i dangubu, kako
kapitani najdu, i ako li bi bila svrhu ove kaje stvari ozgar
upisane pravda, budi podložan sve ove spize i dangube i
tratnje i sve ostalo, a u Ligu groša 10; ako bi bila koja
stvar od Lige ali zapovid, budi pena ona uzeta za neposluh.


(77) Ako bi čovik na čovika reka, da ga je pokra, a
istina ne bi bila, ima se tri puta oblagati prid svom Ligom
a u Ligu L. 100 i veće nigdar ne mozi biti svidok ni dobar
čovik ni da mu je virovano, nego da e lažac.
(78) Ako bi koi brat zaviknuja, ali se u zvono udrilo,
da su lupeži u selu, ima svaki poteći za lupežom, i ako
bi se moglo uhititi, ali u jednu kuću sarnati,1 za poznati
koi e po imenu, i ako bi se pozna, na Ligi mu ima pravda
biti, i da nišće nie ukrao a u kredi je ufaćen; budi kaštigan
L. 100 i da se za nj ufati koi poruk,2 da već ne će krasti;
a koi ne bi poša niti se skočia za lupežom, budi podložan
pod zlo a da zna, i kaštigan kako i lupež; zašto se to zovu
dionici s´ lupežom.
(79) Ako se ukrade u gradu ali u selu, ali blizu grada
ali sela, koga bude bliže mista, da plati grad, ako e u
gradu ali bliže grada, ako li e u selu ali bliže sela, da
plati selo, onako kakva bude krađa ali zlo, zašto ne može
biti, da tko nie vidia, ali da tko ne zna, ali da tko nie
izda tu krađu ali to zlo učinjeno.
Ako pake pokle se plati ta krađa, tere se najde ta(j)
lupež pokle bude telareno od Lige ali ti vam proglašeno,
budi sve njegovo u porob, i ostalo kako se bude sudu
viditi; ako li sam lupež dojde ter se osvadi8 kapitanom ali
sudcem, budi kaštigan kako i ostali lupeži za onu kradu,
koju bude učinia, i da se plati iz njegova, što bude grad
ali selo stratia za tu krađu.


Ovi kapitul mučno uzesmo i mučan je, ma zašto istinu


1 Sagnati, 3 Oda (otkrije).
2 Jamac.