DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 65     <-- 65 -->        PDF

- 217


i u napridak ali korist, koja bi se imala, ima platiti, a u
Ligu L. 200.


(71) Koi bi posika trsje ali mace1 pod grozdjem, daplati
štetu i L. 200 u Ligu i što se štima šteta; ako se ne
bude moći, ima se u napridak ostaviti.
(72) Ako bi koi uzima žrib od zemalja ali od kuća ali
vrtov, ali trsje ali druge stvari, ali se namita drug na druga,
L. 50 u Ligu i čoviku da se vrati što je uzeto od zemalja
ali od šta drugoga.
(73) Koi bi ne obslužia naše sentencie ali mandate,
nitko se ne ima tužiti, zašto svakome biti će uzeta pena
bez niedne gracie.
(74) Koi bi za lupeža govoria ali njega brania, budi
podložan oni koi ga brani pod štetu, koju je on učinia
lupež. Zašto se zovu dionici od lupešćine, i ako se među
to pričanje2 učini koje zlo, koi brani budi kaštigan sve
ono zlo i L. 200 saviše a lupežu se sva njegova pravda,
kako bude ku krađu činia, takova će (biti) i pravda.
(75) Ako bi lupež koi brania, tere dao uzrok pokradenomu,
a o tome čovik nie ni mislia, tere u tome pričanju
izašlo na boj; ako bi udria lupež ali onoga, koi ga brani,
čovika pokradenoga stinom, drvom, motkom ćulumon3 do
krvi ali do modrice, da nie stvar, koja bi mogla gospodi
pojti, ali puškom ali drugim oružjem, budi kaštigan groša
20 za male stvari, a velike se stvari ima dati gospodi u
ruke, i da plati čoviku svu štetu; ako li bi pomicali puškami
ali sabljami a ne udrili a braneći lupešćine, groša 10 i štetu;
ako li po srići čovik pokradeni udre lupeža ili koi ga brani
do modrice ali do krvi, nego L. 6; zašto je nevolja čoviku
pokradenu braniti se i govoriti, a ob tome ne misleći, a ako
li se koji ubie, to imadu viditi gospoda.
(76) Ako bi se koi pripozna u vola, kravu, konja i kobilu,
tovara ali koje drugo živo, budi kakvo se hoće, ali
1 Duži rez loze. 3 Malim topuzom.
2 Prepiranje, pravdanje.