DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 216 (
63) Koi bi se krivo prisega ali beštema, ali koi brat
brata opsova do poštenja, tere može biti koje zlo, L. 30 i
da pita prošćenje; ako li e koja psovka žestoka, budi kaštigan
veće, kako se bude viditi sudcem.
(64) Ako bi se po zgodi koi brod ali vašelo1 razbio
pod koim selom, da se ima udriti u zvono i svaki poteći
u pomoć za rekuperati.2 A ako bi koi od toga što ukrao
malo ali vele, L. 100, za neka se svaki čuva tuđa i
koi gine.
(65) Ako bi koi čovik ali žena reka do poštenja komu,
da mu žena gre po zlu putu i dilu s´ drugim, najprvo od
potribe je, da mu prova,8 kako je. Ako li ne prova, od potribe
je, da se oblaže4 prid svom Ligom tri puta i da je
kaštigan L. 400 i ženi da kupi suknju, košulju, pokrvaču
aliti vam tumbam5 za nje poštenje, zašto tute gre glava i
veće krvi.
(66) Ako bi koi divojku ali udovicu usilova, valja činiti
da ju uzme i u Ligu L. 100. Ako je ne uzme, groša
30 a udovici ali divojci groša 40 za ruho.
(67) Ako bi koi unesa´! divojku ali udovicu, bez volje
očeve ali materine, tere se tužili Ligi, budi kaštigan ženik
L. 100 a svaki svat L. 20, za neka je svaki otac i mati
voljan dati svoje rođenje gdi bude Božja volja.
(68) Ako bi bila dva tere silovali divojku ali udovicu,
oni prvi, koi e učinia grih, ta(j) da ju vazme, a oni drugi
da ju naruši7 i u Ligu obadva L. 100.
(69) Ako bi koi požga ili užga pšenicu ali drugo žito
u kladnji, za svaki snop po sedam i da plati čoviku štetu
i sve njegovo u porob kako skašinu.
(70) Ako bi koi pogulia sad, tere dozna ono godišće,
da mu ima iznova nasaditi na spize8 njegove; da ako li
dozna drugu ali treće godišće, ima mu ili za toliko nasaditi
1 Brod; korablja. 5 Jašmak (ženska povezača).


- Spasiti. Odveo.
Dokaže. ´ Da joj dade ruho.
1 Pita oproštenje. s Troškove.