DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 63     <-- 63 -->        PDF

- 215


pokositi, ali u druga mista zabranjena bratinska ali sadena,


L. 30 i da škodu plati.
(54) Ako hi čovik čovika priinia ali zania pinezi, robom,
žitom, vinom ali budi kakvom stvarju se hoće, a na dobroj
viri ali kojom trgovinom, tere paka čovik da ima pravde
svrhu svoga, L. 100 i da čoviku plati sfu njegovu štetu za
njegovu neviiu.
(55) Ako bi koi nameća stine na njivu ali na trsje, ali
koju smet, ali razora pute ali razvalia, ali koje ulice općinske,
L. 30 i da načini čoviku kako je i pria bilo.
(56) Ako bi koi nametnuja smet prid kuću ali na kuntradu1
ali u koje misto gdi nie prilično, L. 10 i da sve očisti
kako je pria bilo.
(57) Ako bi kapitan ali sudac taja lupeža, ali koju
tužbu, ali koje zlo koje se u kom selu čini od krađe,
L. 100, zašto krađu vazda e triba da Liga sudi kako e
zakon.
(58) Ne mozi sudci suditi na sudu ni mlađi, kada se
ima tužba na njega, na seljanima, ni govoriti za nj; ako bi
što govoria, budi kaštigan kako dionik za lupeža govoriti.
(59) Koi bi čovik ali žena zataja lupeža, L. 20, zašto
neka se zao čovik ne tai, i jošter ako e koi dionik, ali jija
ove krađe, da ima s´ lupežom biti kaštigan.
(60) Budimo obligani svako godišće čistiti pute, vode,
lokve po jedan put za naše potribe, pod penom gradom i
selom svakomu svoje po L. 25 za svaki put.
(61) Ako bi bila koja proklama2 ali koja zapovid gospodska
ali koje druge zapovidi, da imamo poslušati našu
gospodu i njihove zapovidi, kako pravi sudci.
(62) Ako bi gospodin knez da ali zapovida, tere posla
da sudimo njegove ke kverele´ ali da ih škodimo,4 jesmo
obligani suditi mi sve, što nam zapovidi i dopusti.
1 Ulicu. 3 Tužbe.
2 Objava; proglas * Utjeramo (na pr. dug).