DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 214 —


ovu pisanu i čoviku njegovo; ako bi bila koja druga stvar
od robe, ima se veće kaštigati kakova e koja roba.


(44) Koi bi kreja1 a drugi sahranjiva, L. 60 za male
stvari a za velike L. 100 i čoviku štetu da se plati.
(45) Koi bi ima junaka2 ali koga drugoga od kuće, tere
kreja a zna, L. 300 i gospoparu budi podložan pod štetu,
koi e pokraden.
(46) Koi krade vino, rakiu, maslo, ocat, med, muku´ ali
koju drugu stvar, L. 30 i čoviku škodu.
(47) Koi ukrade pušku, mač, sablju, koplje, bandiru ali
koju ostalu stvar od oružja, L. 100 i čoviku štetu, i ako bi
s tim oružjem učinio koje zlo, budi podložan poda nj.
(48) Ako se čovik koi komoda4 s´ lupežom za kradu
prvo Lige. da e dobro učinjeno prvo tužbe, ma da je obligan
čovik kazati lupeža i da lupež plati u Ligu, L. 12 bez
niedne gracie, i da se priseže prid svom Ligom, da veće
ne će krasti, i ako se potle najde, da je sve njegovo u porob
toliko za čudo5 koliko za malo, i da se da gospodi u ruke.
(49) Ako bi čovik pogodia lupeža po srići, tere upita
lupeža, da (li) ga je pokraja a lupež zatai, paka čovik po
sožbini najde, sve njegovo u porob i čoviku njegovu štetu.
(50) Koi bi pokra kruh iz peći, malo ali vele, ali po
kucam, sve sedam za svaku glavu i L. 10.
(51) Koi bi priskočia brazdom, motikom jedan drugomu
zemlje, ali primaka vrtle, ali oborom, ali kućom, ali jedan
na drugoga vodu pustia, ali u selim ali na njivam — L. 30
i da čoviku načini kako e prie bilo.
(52) Ako bi jedan drugomu pošćetia trsje za saditi,
L. 30 i da čoviku plati što se štima šteta.
(53) Ako bi koi pomelja" travu oko sidbe u livadam,
u gaji i mistih afitanih i gdi su motke metnute, ali ševar
1 Krao. * Sporazumi.
2 Svaki onaj, koji je sposoban za 5 Veliko,
oružje. 6 Povaljao.


Brašno.