DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 213 —


(36) Koi ukrade taklje,1 ali i bude vani goriti, ali lozje,
koje ističu, ali snešeno na naručaje,- L. 20 i čoviku štetu.
(37) Koi ukrade sedlo, samar ali samarnicu3 od tovara,
L. 10 i da plati škodu.
(38) Koi ukrade veslo, jaram,4 sohu," ..... ali koju
drugu stvar od broda, L. 20 i čoviku štetu.
(39) Koi istrese tuđe vrše na ribah ali na sipah, ali
obajde mriže ali parangal,7 L. 30 i čoviku ribu i štetu, koliko
bude učinia.
(40) Koi bi otvoria tuđe jaže," L. 40 i čoviku ribu,
koliko puti otvara, da plati.
(41) Koi ukrade vršu ali smeži9 za dešpet,10 ali koi bi
razvalia jaže, L. 30 i čoviku štetu, i ima platiti i korist,
koju bi ima od vrše ali jaza.
(42) Koi bi ukra mriže ali parangal, L. 100 i da plati
svu štetu čoviku i mriže i parangal.
(43) Koi ukrade sikiru, zubacu, kosir, srp, klobuk, kapu,
klišta, motiku, škare, rasnicu,11 kosor,12 teslu,13 vile, buzdohan,
bat, driveni čavlikov, kljun, mih, vrnjicu,14 vrč, bukaru, kaba,
buricu,15 otakač,1" tratur, kota, lopiž,17 sito, sitnicu, ožeg. komoštre,
gradele, dlito, svrda mali ali veliki, šetku,18 stativu,
10 macolu, obruče, veze20 ali koju drugu stvar budi kakova
se hoće, ali zataji koju stvar od ovih, L. 30 za svaku
1 Potporanj za lozu. 13 Veliki kosir za draču.
2 Naramak. II Sprava za dupsti drvo.
. Magareće sedlo. . Sprava za prenašanje grožđa od


* Poprijeka greda na lađi, na kopanja
do koša, gdje se gnječi; ili:
joj su utvrđene sohe za vesla. mala mješinica.
6 Rašlje. 15 Drvena posuda za piće.
6 Posuda, kojom se crpi voda. III Velik, širok a onizak kabao, što
´ Sprava za ribanje s udicama, rabi pri otakanju vina.


koje su trakasto na špagu obješene. 17 Zemljan sud (lonac).
8 U vodenice kao žlijeb kuda voda 18 Sestilo drveno.


teče (Iveković-Broz: o. c. I. 477); ovdje: " Stan tkalački (Iveković-Broz: o.


ograda za lovljenje ribe. c 11. 465 i 470).


,J Zgnječi. 20 Vrbove mladice, kojima se vežu
10 Prkos. krajevi obruča.
11 Motičica za okopavanje povrća.