DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 60     <-- 60 -->        PDF

- 212 —
(26) Koi ukrade brod ali lađu, budi kaštigan L. 200 i
čoviku njegovu štetu.
(27) Koi skašinaju ali razvaližaju brod i biu mornare,
ali koi brod potope ali razbiu, budi kaštigan za svaku
libru po sedam, ako li bi dato knezu u notu, da se Liga
ne pača; ako li knez dade u Ligu, budi kaštigano, kako
ozgora i kančeliru njegovu tradbu od procesa i mornarom
njihovu štetu; ako li su ubieni, sve u porob a njih u galiu,
za neka svaki s´ mirom stoi i živi.
(28) Koi bude privesti frustire1 ali lupeže ali soldate
ali koi kontraband-— L. 300.
(29) Koi bi (ih) priveza u tuđu brodu ali lađi, gospodara
ne pitajući, da se gospodaru plati njegova tradba;
ako li bude s njegovom voljom, budi kaštigan koliko i oni,
koi su zlo učinili.
(30) Koi bi pustia iz obora ali vam dvora blago budi
kakvo se hoće, tere se učini šteta ali se pokrade — L. 300
i da plati čoviku škodu svu.
(31) Koi bi pustia brod ali lađu za neprijateljstvo, ali
izdade soldatom ali koim ostalim ljudem — L. 300 i da
plati sve tradbe čoviku i zlo, koe je učinia.
(32) Koi ukrade ulište s´ čelami, L. 20 i čoviku da
plati štetu i tradbu.
(33) Koi ukrade košu u trsju ali van trsja, maštel, bačvu
ali koi drugi sud, budi kakov se hoće, L. 30 i da plati čoviku
njegovu štetu.
(34) Koi ukrade šenicu snopom za opaliti, ali kitom da
im bude za žarak,4 L. 25 i čoviku setu.
(35) Koi bi kosia draču ali trnj okolo trsja ali njive,
ali bude koi razvaljiva mede ali ziđe razvalia ali plot, L. 200
i da čoviku načini njegovu štetu, koju je učinia.
1 Strance. * To jest da je mogu na plamenu
: Kriomčarenje. opržiti.
3 Sud (sprava) za gnječiti grožđe.