DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 211 —


(16) Koi pokrade kov ali prstenje, srebro ali koje zlato,
ali pineze, sve sedam za jedno i čoviku njegovo i njegovu
tradbu.
(17) Koi pokrade kuću, ali užge čeljad u njoj ali pobie
čeljad po kući, zato ima skočiti sva Liga za moći ga gospodi1
dati u ruke i sve njegovo u porob u Ligu ali va u
obljubu, što ima mala i velika, doma i u polju, i sidbom i
s´ trsjem.
(18) Takoer koi razvaliža- brod ali pobie po njemu,
takoer se njima ima učiniti i smaknuti takove zle ljude i
naplaćivati ljudske tradbe.
(19) Koi ukrade seno ali slamu, ševar, sve sedam za
jedno i čoviku njegovu tradbu.
(20) Koi bi požga seno, ali ševar, sve po sedam za
jedno i čoviku njegovu tradbu.
(21) Koi pokrade drva ali koe ostalo drvje, kakvo me
drago budi, budi kaštigan L. 30 i čoviku da vrati štetu i
tradbu.
(22) Koi ukrade broskvu,a luk, ljuticu,4 salatu, tikve,
mlune,5 četrune, smokve ali ostalo voće po vrtlih ali po
trsjih, budi kaštigan L. 30 za svaku ozgar imenovanu*, ako
li e veće štete, budi kaštigan veće i čoviku tradbu i šćetu
da mu plati.
(23) Koi ukrade grozdje, bob, čičvardu,6 ripu L. 30
i čoviku njegovu štetu.
(24) Koi ukrade šenicu, žito snopom, sve sedam za
jedno i čoviku štetu.
(25) Koi potare šenicu, žito, proso, trsje, bobe, grahe
ali koju ostalu sidbu, budi koja mu drago, L. 30 i čoviku
da se plati šteta i njegova tradba što se štima.7
1 Gospoda = sudci. . Dinja.


2 Opljačka. Vrst sočiva.


3 Kupus. ´ Procijeni.


* Ljutika.