DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 210 —


(5) Koi ukrade teljig, gužvu malu ali oračicu,1 ostan,
branu, jaram, stožer, krošnje ali čivare,- budi kastigan za
svako L. 10.
(6) Koi ukrade konja, kobilu ali ždribe, budi kastigan
L. 300 i čoviku njegovu tradbu i njegove konje da se plate.
(7) Koi oguli konju rep, budi kastigan L. 30 i da pita
tri puta proštenje u gospodara, i ako bi bia koi muštuluk
da plati.
(8) Koi bi odapea iz bukagia8 ali iz veza konja, kobilu,
tovara ali koe ostalo živo, budi kastigan L. 20 i škodu,
ako bi se koja učinila, i njegovu tradbu.
(9) Koi ukrade tovara, tovaricu, pule,4 budi kastigan
sedam za jedno a sedmo gospodaru i njegovu tradbu.
(10) Koi ukrade brava, ovcu, šilježe,5 janje, jarca, kozu,
kozle, sve po sedam za jedno i čoviku da se plati njegovo
i njegovu tradbu.
(11) Koi ukrade prasca, prasicu, praščiće, sve sedam za
jedno i čoviku njegovu tradbu i napridak, ako bi bia.
(12) Koi ukrade pivca, kokoš, piplenje, tuke, guske,
golube, patke, sve sedam za jedno i gospodaru njegovo i
njegovu tradbu.
(13) Koi ukrade čipe," grablje, L. 6 i čoviku tradbu.
(14) Koi pokrade jamu7 šenicom, žitom, prosom, ali u
kucah koim ostalim žitom ali sočivom, budi kastigan za
svaku kvarku sve po sedam, sedmu gospodaru i njegovu
tradbu.
(15) Koi pokrade haljine u kucah, budi kakove se hoće,
sve po sedam za jedno, svaku sedmu gospodaru i njegovu
tradbu.
1 Gužva na kolicima, koja spaja * Mlado magare,
plug sa lisom. . Mladi ovan ili mlada ovca, što


Tralje (krošnje kaiu u Srijemu se u proljeće ojagnjila, u jesen se
i u Bačkoj). Isp. Iveković-Broz: Rječ- zove šilježe.
nik I. str. 587. 6 Vile od sijena.
3 Saponi, kojima se konju noge ´ Jama, u koju se u slučaju posapinju.
gibli izvan kuće skrivala hrana.