DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 209 —


Buljpatin; sudac Tomo Nonković od sela Milogostine; sudac
Jadri j Vojvodić od sela Ambrošćine; sudac Jakov Jović od
sela Krbavča. Ovo su bila sela pod Radovin grad, a Radovin
tada biše raseljen, koi e bio pod vladanje ninsko. Sudac
Toma Kostović od Gruhov; sudac Anton Dralić od sela
Jasenova; sudac Jakov Jelinić od sela Sutmije; sudac Petar
Vrtača od sela Poljica; sudac Ivan Mutković od sela Blata;
sudac Matij Miletović od sela Barbinje; sudac Ivan Pavlović
od sela Zatona; sudac Vuko Živoević od sela Privlake;
sudac Ivan Marasović od sela Škvrljevina; kapitan Bartul
od sela Klanic; sudac Petar Kundik od sela Zlovšan; kapitan
Martin Bilić od sela Novoseaca; sudac Lazo Lazarić od sela
Goplja; sudac Todor Tonković od sela Brišćane; sudac
Mihovio Subotić od sela Vira i kapitan Petar Baraković od
grada Nina, čovik starac od godišta 101 i miseca 3 i dva
dni. A ostala se sela raseliše ovoga rata mimošasnoga, jere
tako volja Božja bi. A sada slide naši zakoni i obljube,
kako koi ima biti kaštigan i suđen za koe dilo, koi kako
bude sagrišiti s´ koim uzrokom. 1 tako slidi:


(1) Koi ukrade vola, budi kaštigan sedam; sedmoga
gospodaru i njegovu tradbu.1
(2) Koi ukrade kravu, junca, tele, sve sedam za jedno
i svako sedmo gospodaru i njegovu tradbu i napridak od
krave.2
(3) Koi ukrade ralo, lemeš, crtalo, budi kaštigan za
svako ovo imenovano L. 50 i čoviku njegovu tradbu i dangubu
i da mu se plati ono, što mu je ukradeno.
(4) Koi ukrade kolo, jaram, ključ ali koje škare aliti
vam žagre,3 ošicu/ budi kaštigan za svako ovo imenovano
L. 30 i čoviku tradbu njegovu i dangubu.
1 Trošak. daske klinom sastavljene, a spajaju


2 To jest što ona unaprijed oteli. ojiće (oje) na lisu kod pluga.


3 Žagre su ili drvene cjepanice, 4 Osovina na kojoj su kotači na
procijepljene s oba kraja, ili dvije plugu.