DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 208 —


se činjaše po vladanju svih banovina i kotara ninskogapo svoj kraljevini, s´ ovimi zakoni ozdola upisani po dopuštenju
kralja Štipana Ugarskoga1 na 23. novembra 1103,
kako se uzdrži u kančelarii ninskoj u libru ali va volumu
Marka Koke, kneza ninskoga, i od njega potvrđeno i po
mnogo ostale gospode bnetačke. Koi zakoni od Lige bihu
saranjeni od nas triu rata s´ Turcima i pak postavljeno u
kančelarii, za neka se ova obljuba i ova oblasta, dopuštena
od privedroga principa, ne izgubi iz kančelarie, a kopia se
hoće uzdržati u nas, zašto e vele vridna i ugodna gospodi
i nami, da svaki miruje i svačie da smirom stoji, da se toliko
zlo ne čini po naših mistih. I tako najdosmo, da smo
svi veće mirni nego bihomo, koliko se zlo činjaše, tako da
postavismo ova pisma i zakone ove Lige na 11 ottubra
1305 po ratu carevom silom, pokle se opet vratismo na
svoja mista i kuće i pake opet vidismo mnogu krađu. I počesmo
i opet činiti istu Ligu s dopuštenjem gospode bnetačke
i gospodina Marka Koke, kneza ninskoga, s ovim
prvim dopuštenjem i oblašću i zakoni svimi, kako se ozdola
ima upisati i viditi. Tako zapovidasmo i počesmo istu Ligu
i pisasmo sve kapitane i sudce od svih selov, koi tu biše
po imenu i pridivku ovoga vladanja ninskoga; tako da u
ime Boga i prislavne Divice Marie, majke njegove na 9 novembra
1306 mi kapitani i sudci zapovidasmo Ligu kotara
ninskoga i njegova vladanja, da svaki po jedan od kuće ima
dojti pod penu L. 5 na svakoga neposlušnoga bez gracie. Pišemo
sve kapitane i sudce, i od koi selov koi bihu, kako nam
je i opet potvrđeno na 1 denara 1474 od prisl(avno)ga gospodina
Markiola Mikeli, providura i kapitan đenerala od mora,
za moći zle ljude i lupeže kaštigavati, koi budu krasti ali
koje zlo činiti, s ovimi obljubami i naredbami ozdola upisani
a od gospode potvrđeni i gospodina kneza. 1 tako slidi:


Kapitan Petar Hrastovac od sela Karnice; sudac Simun
Miletin od sela Podvršja. Sudac Jakov Meštrović od sela
1 Vidi tumačenje Dr. Karlića u Vjes. hrv. arh. druš. god. 1912. sv. XII.