DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 207 —


Statut lige kotara ninskoga*)


uz tumač nekih manje poznatih riječi.


Libar od kaštiga i pokaranja za pomanjkanja,
od starine učinjen kako slidi i iskopian godište
gospodinovo 1744.


Iskopia prip: gn: D. Ivan Vulatković, arkižakan od Nina i v. parokian u
Novome gradu a za držati pri sebi i svoih poslidnjih u kući svojoj u Novome
gradu.


Budisav Bogdan, ban od Like i Krbave bihu početak i
najprvi od Lige, da župa župu ima kaštigavati za krađu, a
budući pod vladanje ninsko po rasuđuću velike krađe, koja


*) Kako si je ovo uredničtvo Š. L. preduzelo da će koliko god bude moguće
gledati pribrati građu za razvoj hrvatskog šumarstva u obće a napose
građu za razvoj hrvatskog zakonarstva, došao mu je upravo kao naručen i ovaj
dragocijeni prilog, koji je tim dragocjeniji što mu postanak pada skoro u doba
obstanka naše narodne dinastije.


Istina je doduše, da ovaj statut ne sadržaje toliko odredaba čisto šumarske
naravi kao što ih sadržavaju n. pr. mlađi poznati statuti drugih dalmatinskih
gradova i obćina, no on sadržaje ipak kaznene odredbe i odštetne iznose za
ukradene već gotove šumske proizvode, kao i kaznene odredbe za njeke, sa
šumarstvom u tijesnoj svezi stojeće stvari, koje će odredbe danas sutra dobro
doći piscu povjesti hrvatskog šumarskog prava.


Ovaj statut sadržaje za nas još jednu dragocijenu ustanovu a to je da
liga sama sebe kazni za krađu i štetu, koje se počinitelji ne mogu odkriti.


Poznato nam je da i danas imade šumara a i drugih koji drže za opravdano,
da bi se za njeke štete, kojih se počiniteljima ne može u trag ući, trebala
tražiti naknada od cijeloga sela ili cijele općine, kako je to bilo n. pr. propisano
za šumske štete § 48. šum. reda za varaždinsku slavonsku i bansku Krajinu od
god. 1811. jer da bi se time sasvim sjegurno takvim štetama doskočilo. A evo
vidimo da je već i u staro doba takav postupak, makar da ga i onda ljudi,
kako i u ovom statutu piše, nisu držali ispravnim, ipak smatram jedinim sjegurnim,
ali i zadnjim sredstvom, da se doskoči neobuzdanom pravljenju kvara


Ovaj je statut, kako se u njemu kaže, spisan 23. novembra 1103. te je po
tom poznati najstariji statut. (Prvi poslije njega je poznat kao najstariji statut otoka
Korčule od god. 1214., pa dubrovački god. 1272. te vinodolski od god. 1280.
(1288.). Statut je obnovljen god. 1306. i opet potvrđen god. 1704. Prepisan
je god. 1744. po arciđakonu grada Nina Ivanu Vlatkoviću te je čuvan u arkivu
obitelji Vlatkovića, od kuda je došao u posjed Kazimira Perkovića župnika u
Polači u Dalmaciji, koji ga je god. 1912. dao na obradnju našem zemljaku Dr.
Petru Karliću sada profesoru u Zadru


Statut je prvi put otisnut sa opazkama Dr. Karlića u Vjes. hrv. arh. dr.
god. 1912. a zatim u Mjesečniku prav. druš. god. 1913. Privolom g. Dr. Karlića
donašamo ga i mi, buduć je to dosada nastariji poznati hrvatskim jezikom pisani
izvor našega šumarskog prava.