DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1915 str. 53     <-- 53 -->        PDF

- 205


desorganizacija u gornjim dijelovima biljke. S toga valja
posve zabaciti hipotezu o parasitarnom djelovanju mikorize,
jer je to samo predsuda, a ne rezultat naučne analize.


Obilježje rastvorbe jezgre i način njenog raširenja slaže
se sa onim, koje prouzrokuju neke više gljive na listačama
i četinjačama. Ta je gnjiloba veoma nalična crvenoj truleži
hrasta, oraha, topole i istog kestena prouzročenoj od Poly-
porus sulphureus ili onoj, koju prouzrokuje Polyporus vapararius
na jeli. Negativni rezultati sa umjetnom infekcijom još
više utvrđuju nas u mišljenju, da je uzročnik ove gnjilobe
jedna viša gljiva. Petri je kultivirao biline u (loncima) posudama
od 1911 —1913, koje su biljke bile stavljene u dodir
sa komadima uzetim od korjena i debla poginulih kestenovih
stabala, a neke su bile stavljene u dodir sa zemljom
uzetom izmedju korjenja istih. Do danas nije on mogao
konstatirati ni najmanjeg znaka oboljenja, do u nekim slučajevima
no i tu samo lokalno na površini korjena. Drugi
su pokusi izvedeni od istog Petria sa izbojcima inficiranim
od Coryneuma, a istodobno je inficirao sporama od ....neuma
granje, deblo i korjenje drugih biljaka, pa ipak nije
mogao da ustanovi pojav tako tipične gnjilobe. Prema ovim
rezultatima Petrievim i onima što ih je svojim pokusima postigao
Ducomej izgleda, da su mlade kestenove biljke veoma
otporne prema bolesti, te iz sveg proizlazi da „maladie
del´ encre" napada samo starija stabla ili bar ne premlada.
Napokon opisati ću potanje samu rastvorbu:


Isprva posmedje samo neke traheje ili sve traheje jednog
goda, a u njima se nalazi smeđa gumozna masa i hijaliničan
micelij vrlo finih hifa, kojega uprkos svih nastojanja
nije bilo moguće kultivirati. Rastvoreni dio sadržaje mnogo
vode i treslene kiseline nastale rastvorbom taninskih spojeva.
Zamjena rastvorenih dijelova biljke sa masom gljivinog micelija
kao kod napadaja Polyporus-a, pojavljuje se razmjerno
vrlo kasno i to ponajčešće u korjenju, a nije bilo moguće
ustanoviti odnos u kojem stoji prema miceliju, koji se javlja